LRTA & Tramway Review 2024

Nu är det åter dags att förnya medlemskapet i engelska Light Rail Transit Association och se fram emot nya välmatade nummer av de förnämliga tidskrifterna Tramways & Urban Transit och Tramway Review! Det absolut bästa sättet att hålla sig à jour med vad som händer i hela den just nu mycket dynamiska spårvägsvärlden ”worldwide”!

Priserna för 2024

  • 12 nummer av Tramway & Urban Transit: SEK 1200.
  • I tillägg kan du få 4 nr av Tramway Review med historiska artiklar för totalt SEK 1500.
  • Vill du bara ha Tramway Review kostar det SEK 360.

Priserna har stigit genom en kombination av den svaga svenska kronan och kraftigt höjda portopriser.

Betalning sker till bankgiro 851-4697, Svenska Spårvägssällskapet, Medlemsavgifter LRTA. Glöm inte att ange avsändare! Betalningen skall ske senast den 8 december 2023 för att undvika förseningar.

Vid sen inbetalning så ansvarar SSS inte för uteblivna exemplar eller extra fraktkostnader! Vid betalning från utlandet ska avsändaren stå för eventuella extra bankkostnader. Du kan även betala direkt med kort till LRTA på deras hemsida www.lrta.org .

Även nya medlemmar är naturligtvis välkomna!

Gävle Gävleavdelningen lägger sig att vila

Nu är Gävle lokalklubb bildad!

Bakgrunden är att revisorerna för Gävleavdelningen inför årsmötet 2023 påpekat att, precis som året dessförinnan, den i princip obefintliga verksamheten medför att föreningen inte lever upp till ändamålsparagrafen i de egna stadgarna.

Styrelsen föreslog därför årsmötet att Gävleavdelningen i brist på pengar och lokal skulle förklaras vilande.

Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag. En medlem avstod från att delta i beslutet.

Därefter har styrelsen ansökt hos riksföreningen Svenska Spårvägssällskapet (SSS) om att få bilda Gävle lokalklubb inom SSS. Detta har beviljats och Peter Ödén har utsetts till klubbmästare.

Gävleavdelningens kvarvarande kassa/likviditet överlåts till lokalklubben. Klubben kassa förvaltas av kassören i SSS.

I anslutning till denna förändring har årsmötet även beslutat att överlåta nybyggt underrede och renoverade motorer till GSS 1 samt den öppna släpvagnen GSS 104 till SSS att ingå i de gemensamma samlingarna.

Vad säger stadgarna om lokalklubb?

Lokalklubb får endast ha begränsad verksamhet av lokal betydelse i enlighet med sällskapets ändamål och leds av en klubbmästare utsedd av Svenska Spårvägssällskapets styrelse, på förslag av klubbens medlemmar.

Lokalklubb får inte driva egen ekonomisk verksamhet eller göra några ekonomiska eller juridiska åtaganden.

Klubbmästaren ansvarar inför Svenska Spårvägssällska- pets styrelse att verksamheten bedrivs enligt styrelsens riktlinjer.

Lokalklubb kan ombildas till lokalavdelning efter beslut av Svenska Spårvägssällskapets styrelse.