Kiosken i Malmköping

Efter många tråkiga år under en presenning vid ändhållplatsen i Hosjö, togs denna ärevördiga kiosk byggd i ek till en verkstad för en totalrenovering. Nu står den stolt vid ”huvudgatan” i Malmköping som vi vill döpa till Rödbodtorget efter den plats i Stockholm där den först fanns.

Nu ska den inredas som en gammeldags kiosk med skyltar, tidningar och tablettaskar osv. Vill du delta i detta arbete eller har tips om var vi kan hitta material för detta, hör av dig till Anders Sjöstedt, anderssjostedtjazz@gmail.com

Rödbotorgskiosken

Vad som är på gång i Malmköping

Vid Spårvägssällskapets anläggning i Malmköping som vi kallar Sveriges Lokaltrafikmuseum har vi förutom spårvägen där historiska spårfordon trafikerar sommartid, även ett antal byggnader för bussar och spårvagnar. Vad som framför allt saknas är en museibyggnad där besökarna kan ta del av svenska lokalspårvägars historia under 1900-talet och det behövs ett bussgarage för Sällskapets många bussar. Nu arbetas det på att upprätta en plan för området där vi kan placera in dessa byggnader. Ansvarig inom styrelsen för utvecklingsarbetet är Anders Sjöstedt anderssjostedtjazz@gmail.com.