LRTA & Tramway Review 2020

Nu är det åter dags att förnya medlemskapet i engelska Light Rail Transit Association och se fram emot nya välmatade nummer av de förnämliga tidskrifterna Tramways & Urban Transit och Tramway Review!

Det absolut bästa sättet att hålla sig à jour med vad som händer i hela den dynamiska spårvägsvärlden!

Priserna för 2020

  • 12 nummer av Tramway & Urban Transit: SEK 849.
  • I tillägg kan du få 4 nr av Tramway Review med historiska artiklar för totalt SEK 1073.
  • Vill du bara ha Tramway Review kostar det SEK 318.

Betalning sker till bankgiro 851-4697, Svenska Spårvägssällskapet, Medlemsavgifter LRTA. Glöm inte att ange avsändare! Betalningen skall ske senast den 10 december för att undvika förseningar.

Vid betalning från utlandet ska avsändaren stå för eventuella extra kostnader.

Du kan även betala direkt med kort till LRTA på deras hemsida www.lrta.org .

Även nya medlemmar/prenumeranter är naturligtvis välkomna!

Hälsar Danne

Ansökan till Grönstedts 50-årsfond

Varje år delas delar av avkastningen från Grönstedts 50-årsfond till olika projekt inom SSS. Det är nu dags för medlemmar att söka bidrag. Avser du skicka in en ansökan – skicka ett mail till ansokan@sparvagssallskapet.se så skickar vi ut en enkel ansökningsblankett att fylla i!

Fondens syfte:

§1. Verksamhet. Ur fondens avkastningsmedel kan hämtas finansiering av SSS bedriven lokaltrafikhistorisk verksamhet. Det kan gälla fordon- och föremålsanskaffning, underhåll, infra-struktursatsningar i den museala miljön, förevisningsverk-samhet m.m. Fondens huvudsakligaste inriktning skall vara att stödja verksamheten vid Lokaltrafikmuseet i Malmköping. Om så kan anses motiverat kan medel även allokeras till annan av SSS bedriven verksamhet inom landet. Fondens medel får ej användas till rena driftkostnader.

Alla ansökningar skall vara inne senast 1 november. De sänds till ansokan@sparvagssallskapet.se.

Önskas de sändas via brev skickas de till
Mimmi Mickelsen
Smörräntegatan 3
431 42 Mölndal

Ansökningarna behandlas på SSS styrelsemöte i november. Har ni frågor är ni välkomna att skicka de till ansokan@sparvagssallskapet.se.