Välkomna till årets juniorläger 2019 i Malmköping

Lördag 13 juli kl 17:00 – söndag 21 juli kl 15:00

Nu är det dags att anmäla sig till 2019 år läger i Malmköping!

Vi erbjuder möjligheten för dig mellan 12-18 år att få känna på hur det är vara aktiv i Svenska Spårvägssällskapet.

Vi samlas lördagen den 13 juli 2019 på Museispårvägen i Malmköping.
Alla deltagare ska vara på plats senast kl 17:00. Vi inleder med information och fördelning av sovplatser.

Veckan kommer innebära tekniska arbeten, trafiktjänst med mera. Under veckan kommer det vara en hemlig utflykt samt familjedagen som ofta drar över 300 besökare. Under lägerveckan är det deltagarna som driver verksamheten på Museispårvägen tillsammans med ledare.

Det är planerat både aktivitet på dagarna och kvällarna, och vi kommer bada varje kväll oftast via en egen badvagn. Om ni vill läsa mer om tidigare ungdomsläger kan man läsa på vår blogg.

För att få delta gäller följande

  • Du ska ha fyllt 12 år eller fylla 12 år under 2019, samt vara högst 18 år eller fylla 18 år under 2019.
  • Vara ska vidare vara beredd att delta i all planerad verksamhet.
  • Dessutom måste du vara medlem i Svenska Spårvägssällskapet eller annan förening ansluten till MRO eller JHRF.
  • Följa de instruktioner som ges av ledare och de regler och policys utfärdade för och av Museispårvägen.
  • Anmälan skall ske senast den 15 juni och betalning ska ske senast den 1 juli. Anmälan är bindande.

Pris

Pris: 1.800 kr för medlem i Svenska Spårvägssällskapet eller 2.000 kr om du ej är medlem i Svenska Spårvägssällskapet.

I pristet ingår logi, mat, utflykter, verksamhet, utbildning, lån av uniform osv.

Anmälan

Anmälan skall ske senast den 15 juni och betalning ska ske senast den 1 juli. Anmälan är bindande och ska ske via formuläret: https://forms.gle/KdDFoCvoDLqRNCW38

När du anmält dig får du bekräftelse via e-post med information om betalning.

Frågor kan ställs till mimmi.mickelsen@sparvagssallskapet.se eller 070-788 20 05.

Denna artikel är aktuell t.o.m. 14 July 2019

Stranden 2 – från Malmköping till Malmö

Tidigare har vi redogjort för önskemålet från Malmö stad att få Hästspårvagnen Stranden 2 deponerad hos sig för utställningsändamål. Bilderna här visar hur det såg ut när vagnen lyftes ombord på transportbilens flak, f.v.b. Malmö.

Snabbfakta om Stranden 2

Tillverkad av Ludvig Rössel 1900. Efter nedläggningen av hästspårvägen i Limhamn övertagen av kalkbrottsbanan i Limhamn och modifierad till “VIP-vagn”.

Efter nedläggningen av kalkbrottsbanan kvarlämnad i kalkbrottet, sedermera transporterad till Gotland. Uppställd i Dalhem.

Donerad till SSS i mars 1997 av Gotlands Hesselby Järnväg. Transporterad per lastbil till Malmköping 1997-07-01–02. 2016-09-29–30 återtransporterad till Limhamn för ett 150-årsjubileum och sedan för renovering och utställning.

Deponerad av Svenska Spårvägssällskapet till Malmö stad.

Foto: Claes-Göran Kaselli.

Stranden 2 lyfts upp

Museispårvägen Malmköping får tillökning

Det gamla dieselelektriska loket från 1907 har stått utomhus oanvänd i Hammarby ett tag och nu har SL bestämt sig för att göra sig av med den. Vagnen kommer på trailer till Museispårvägen onsdagen den 6:e maj klockan 11 för avlastning.

Vagn 9236 är ganska nymålad och det kändes fel att den bara skulle stå. Man skrotar inte en spårvagn från 1907. För att använda den hos oss måste hjulen svarvas, vilket kommer att ske när den har kommit till Malmköping, genom att vi lyfter vagnen och skickar trucken tillbaka till Stockholm för svarvning.

Foto: Åke Eriksson

Foto: Åke Eriksson

Lokets historia började redan 1907 när den kom som en vanlig motorvagn av typ A3 från Arlöfs verkstäder. Denna och liknande vagntyper utgjorde länge det dominerande inslaget i Stockholms stadsbild. Vagnar av denna typ gick i reguljär trafik ända till 1964. Just vagn 9236 som hade vagnsnummer 170 när den gick som spårvagn, byggdes om 1951 på Råsundas verkstäder till nuvarande utförande som dieselelektriskt fordon. Den kan gå på ström från kontaktledning ovanför spåren, från strömskena som i tunnelbana eller på sin dieselmotor. Nu har vi ingen strömskena på Museispårvägen Malmköping, men det blir det första fordonet med denna facilitet hos oss.

Marknadsansvarig: Bruse LF Persson 070-762 57 48 info@muma.se
Kontaktperson på plats: Claes-Göran Kaselli 070-258 88 18, Åkes Eriksson 070-541 23 13
Projektledare: Åke Eriksson

Museispårvägens pressbyråkiosk flyger i luften

Den gamla pressbyråkiosken som länge stått på bangården på Museispårvägen Malmköping, kommer måndagen den 9:e februari att transporteras iväg för en välbehövlig uppsnyggning. Ungefär klockan 8:30 påbörjas lastningen av kiosken, för att sedan transporteras till HPS kulturmiljövård i Köping.

Kioskens historia började 1922 då den placerades på Rödbodtorget vid Tegelbacken i Stockholm, för att sedan omkring 1952 flyttas till linje 2:s ändhållplats i Fredhäll. Fredhällskiosken var den enda återstående av de kiosker som förekommit vid praktiskt taget varje förortsspårvägshållplats i Stockholm.

När kiosken i Fredhäll skulle bytas ut, skänkte Pressbyrån den till Svenska Spårvägssällskapet som 1970 placerade den vid ändhållplatsen Hosjö. Där stod den till 2002 då den flyttades till sin nuvarande plats på bangården i Malmköping.

Nu kommer kiosken äntligen att renoveras och snyggas upp av HPS kulturmiljövård i Köping, och den planeras att återkomma till Malmköping våren 2016.

Marknadsansvarig: Bruse LF Persson 070-762 57 48 info@muma.se
Kontaktperson: Claes-Göran Kaselli 08-570 261 82
(Fakta: Åke Eriksson, MfSS nr 1 – 2003)

Rödbodtorget 1931 - CC Stockholmskällan
Rödbodtorget 1931 – CC Stockholmskällan