Styrelsen

På Svenska Spårvägssällskapets senaste årsmöte valdes följande personer till Riksstyrelsen:

ordförande: Mimmi Mickelsen, Mölndal, 0707-88 20 05, mickelrav@gmail.com
vice ordförande: Thomas Lange, Lidingö
kassör: Tomas Ransemar, Saltsjö-Boo
sekreterare: Ola Sandberg, Göteborg
ledamot: Anders Påvall, Västerhaninge
ledamot: Lovisa E Kling, Stockholm
ledamot: Mona Hjelm, Vällingby
ledamot: Ulf Nilsson, Göteborg
suppleant: Arvid Rickelvik, Huddinge
suppleant: Ulf Bergdahl, Barsebäck

Övriga funktionärer

infomaster: info@sparvagssallskapet.se
medlemsregister: medlem@sparvagssallskapet.se
webmaster: webmaster@sparvagssallskapet.se