Styrelsen

På Svenska Spårvägssällskapets senaste årsmöte valdes följande personer till Riksstyrelsen:

ordförande: Petrus Sarmento, Bromma, petrus.sarmento@sparvagssallskapet.se
vice ordförande: Per Englund, Sollentuna
kassör: Krister Påvall, Västerhaninge
sekreterare: Anders Påvall, Västerhaninge
ledamot: Thomas Lange, Lidingö
ledamot: Åke Eriksson, Stockholm
suppleant: Anders Sjöstedt, Stockholm
suppleant: Arvid Rickelvik, Huddinge

Övriga funktionärer

infomaster: info@sparvagssallskapet.se
medlemsregister: medlem@sparvagssallskapet.se
webmaster: webmaster@sparvagssallskapet.se