Tidningar

MfSSMfSS

Sveriges ledande spårvägstidning

MƒSS (Meddelanden från Svenska Spårvägssällskapet) med Modern Stadstrafik är Sveriges ledande spårvägstidning med artiklar från hela världen om lokaltrafik i allmänhet och om spårvägar i synnerhet.

Tidningen kom med sitt första nummer 1959 och är Svenska Spårvägssällskapets officiella organ som utkommer med 6 nummer per år. Artikelförfattare är Spårvägssällskapets egna medlemmar och ledande skribenter inom fackområdet, vilket borgar för stor faktakunskap!

 

Inloggningsskyddad medlemssida Gamla nummer av MfSS finns att läsa för medlemmar som pdf.
Inloggningsskyddad medlemssida MfSS artikelregister är sökbart för medlemmar.

Redaktionen

Redaktör: Anders Forsberg
Ansvarig utgivare: Thomas Lange
I redaktionen: Thomas Johansson, Bruse LF Persson, Olle S Nevenius


Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /www/webvol21/kd/csjw0k8chr3rw6z/sparvagssallskapet.se/public_html/includes/common.php on line 133
Meddelande från Svenska Spårvägssällskapet (MfSS)
c/o: Forsberg
Guldringen 42
426 52 Västra Frölunda
031-69 34 46
mfss@sparvagssallskapet.se
 

Modern Stadstrafik

Modern StadstrafikTidskrift för kunskapsförmedling och fördjupning inom stadsbyggnad och kollektivtrafik

Modern Stadstrafik är en från branschorganisationer fristående facktidskrift. Den har som syfte att regelbundet och systematiskt rapportera om utveckling, trender och tendenser inom kollektivtrafikområdet, i Sverige och i utlandet. Den ska tjäna som kunskapskälla och stöd för beslutsfattare i branschen och ska skapa opinion för kollektivtrafik.

Stor uppmärksamhet läggs på väl redigerad text och på bilder och andra illustrationer med mycket hög kvalitet i fyrfärgstryck. Hög tryckteknisk kvalitet vidmakthåller det första goda intrycket vid följande studium av text och bilder.

öppna i nytt fönster Läs mer på hemsidan för Modern Stadstrafik.

Redaktionen

Projektledare och ansvarig utgivare: Thomas Lange
Redaktör:
 Thomas Johansson  red@modernstadstrafik.se
Annonser och prenumerationer: info@modernstadstrafik.se

Modern Stadstrafik
Falkenbergsgatan 2
115 21 Stockholm
red@modernstadstrafik.se

Prenumeration

MfSS med Modern Stadstrafik ingår i medlemskapet för Svenska Spårvägssällskapets medlemmar. Modern Stadstrafik går också att prenumerera på separat för företag och andra intresserade. Separat prenumeration utan medlemskap kostar inom Sverige SEK 600:-, till adress utanför Sverige SEK 700:-.

Meddela namn, adress, postadress och e­-postadress till för var och en som önskar prenumerera. Betala till Svenska Spårvägssällskapets bankgirokonto 5085-3993 eller plusgirokonto: 5 72 70-1

Medlemskap

Det bästa sättet att garantera sig ett exemplar av MƒSS är att bli medlem i Svenska Spårvägssällskapet, förslagsvis genom vårt medlemsformulär.

För signerat bidrag svarar författaren. Eftertryck medges om källan anges. Annonsprislista översändes på begäran. Tryckt hos LTAB, Linköping. ISSN 0347-6960

Utgivningsplan 2023

MS nr MfSS nr utkommer materialdag MfSS manusdag
MånadsKort!
(ej MS) 1 torsdag 9 februari måndag 9 januari måndag 9 januari
1-2 2 torsdag 23 mars måndag 20 februari måndag 20 februari
3 3 torsdag 11 maj måndag 17 april måndag 17 april
4 4 torsdag 30 augusti måndag 7 augusti måndag 7 augusti
5 5 torsdag 16 november måndag 16 oktober måndag 16 oktober

Med materialdag menas den sista dag då redaktören kan ta emot färdigt annonsmaterial och notiser för ”Trafiknytt”. Längre artiklar bör ha aviserats tidigare för att kunna beaktas i den redaktionella planeringen.