Avskedstur till Tatraland

Med KBGG (Modellspårvägsutställning)

Brandenburg a.d.Havel, Frankfurt/O och Cottbus har gått samman och köpt moderna spårvagnar vilka skall ersätta de gamla Tatra-vagnarna. Dessutom har spårvägen i Woltersdorf beställt nya 2-axliga vagnar som skall ersätta Gotha-vagnarna. Mycket nytt alltså, men vi vill göra en liten avskedstur på systemen innan det är för sent.
Vi har satt ihop en trevlig liten rundresa som kan kombineras ihop så den passar alla.
Vare sig Du vill åka tåg hela vägen eller flyga till/från Berlin.
Dessutom pågår en stor, årlig, modellspårvägsutställning med många stora och små anläggningar samt handlare som saluför småseriemodeller och tillbehör.

Tågresa

20/5 dag 1. Hemorten-Berlin

Vi startar på morgonen för resa via Köpenhamn och Hamburg till Berlin, dit vi anländer sent på kvällen. Incheckning på hotellet.

21/5 dag 2. Berlin: Woltersdorf + Frankfurt/O

Efter frukost tar vi S-Bahn till Woltersdorf för en tur till Slussarna och förhoppningsvis ett besök i den lilla vagnhallen. Nu rullar de gamla vagnarna på sista versen och skall snart ersättas av moderna 2-axliga vagnar.
Vi fortsätter med tåg till Frankfurt/O där vi tittar närmare på linjenätet. Här har man beställt nya vagnar som skall ersätta Tatra-vagnarna. De nya levereras under året.
Åter till Berlin för egna rundturer på det gigantiska nätet.

22/5 dag 3. Berlin: Brandenburg

Frukost. Idag tar vi tåget åt andra hållet för att besöka Brandenburg a.d. Havel. Också en stad som under året får nya vagnar varför Tatrorna försvinner. Vi hoppas kunna besöka spårvägsmuséet. Åter till Berlin för åkning på stadsnätet. Möjlighet att besöka Potsdam för de som vill.

23/5 dag 4. Berlin-Cottbus-Görlitz

Frukost. Vi lämnar Berlin för att besöka den tredje staden som gått samman med Brandenburg och Frankfurt/O med en gemensambeställning på nya vagnar så även i Cottbus kommer Tatra-vagnarna att försvinna. Efter rundtur på nätet fortsätter vi till den vackra staden Görlitz för övernattning.

24/5 dag 5. Görlitz

Frukost. Vi hoppas kunna besöka spårvägsbolaget och deras museum på förmiddagen. Eftermiddagen fri för egen åkning. Förutom en vacker stad finns några enkelspårslinjer och en hel del dubbelspår. Övernattning.

25/5 dag 6. Görlitz-Plauen

Frukost, varefter vi tar tåget till en annan liten spårvägsstad, Plauen, med Tatra-vagnar. Här kan vi åka runt på nätet eller besöka den stora modellspårvägsutställningen ”Kleine Bahn Ganz Groß ” som varje år hålls på försommaren i någon spårvägsstad. Många enskilda och föreningar ställer ut modellspårvägar i olika skalor och försäljning försiggår.
På kvällen tar vi tåget till Berlin för övernattning.

26/5 dag 7. Berlin-Hemorten

Frukost varefter vi bordar tåget till Hamburg för vidare färd mot Köpenhamn och Hemorten, dit vi kommer sent på kvällen efter en intressant och omväxlande resa när försommaren står för dörren och vi kan njuta av ljusa och långa kvällar.

Ingår

Del i dubbelrum, 6xfrukost. Interrailbiljett, BrandenburgTicket, SachsenTicket, fagskort Plauen. Kartor, infomaterial. Alla besök enligt programmet.

Pris

13.995:- del i dubbelrum.
5.124:- enkelrumstillägg
-800:- avdrag Ungdomar 12-27 år
-310:- avdrag Seniorer 60- år

Avgår, om flera åker tillsammans på Brandenburg- och SachsenTicket, under hela resan:
(Lämnar man kompisen får man betala för ny biljett. Vid bokning måste anmälas namn på de som skall dela)
-792,-/person vid 2 personer
-1.045/person vid 3 personer
-1.177:-/person vid 4 personer
-1.255:-/person vid 5 personer

Flyg

20/5 dag 1. Hemorten-Berlin

Flyg bokar ni på egen hand och likaså biljett från flygplatsen till hotellet. Övernattning.

21/5 dag 2. Berlin: Woltersdorf + Frankfurt/O

Efter frukost tar vi S-Bahn till Woltersdorf för en tur till Slussarna och förhoppningsvis ett besök i den lilla vagnhallen. Nu rullar de gamla vagnarna på sista versen och skall snart ersättas av moderna 2-axliga vagnar.
Vi fortsätter med tåg till Frankfurt/O där vi tittar närmare på linjenätet. Här har man beställt nya vagnar som skall ersätta Tatra-vagnarna. De nya levereras under året.
Åter till Berlin för egna rundturer på det gigantiska nätet.

22/5 dag 3. Berlin: Brandenburg

Frukost. Idag tar vi tåget åt andra hållet för att besöka Brandenburg a.d. Havel. Också en stad som under året får nya vagnar varför Tatrorna försvinner. Vi hoppas kunna besöka spårvägsmuséet. Åter till Berlin för åkning på stadsnätet. Möjlighet att besöka Potsdam för de som vill.

23/5 dag 4. Berlin-Cottbus-Görlitz

Frukost. Vi lämnar Berlin för att besöka den tredje staden som gått samman med Brandenburg och Frankfurt/O med en gemensam beställning på nya vagnar så även i Cottbus kommer Tatra-vagnarna att försvinna. Efter rundtur på nätet fortsätter vi till den vackra staden Görlitz för övernattning.

24/5 dag 5. Görlitz

Frukost. Vi hoppas kunna besöka spårvägsbolaget och deras museum på förmiddagen. Eftermiddagen fri för egen åkning. Förutom en vacker stad finns några enkelspårslinjer och en hel del dubbelspår. Övernattning.

25/5 dag 6. Görlitz-Hem

Frukost. Tåg åter till Berlin och sedan till flyget för flyg hem.
Man kan följa med till Plauen och flyga hem från Berlin DAG 7.

Ingår

Del i dubbelrum, 5xfrukost. BrandenburgTicket, SachsenTicket. Tågbiljett Görlitz-Berlin. Kartor, infomaterial. Alla besök enligt programmet. Ingår ej: flygbiljetter, transport flygplatsen-hotellet.

Pris

9.845:- del i dubbelrum.
3.725:- enkelrumstillägg

Avgår, om flera åker tillsammans på Brandenburg- och SachsenTicket, under hela resan:
(Lämnar man kompisen får man betala för ny biljett. Vid bokning måste anmälas namn på de som skall dela)
-792,-/person vid 2 personer
-1.045/person vid 3 personer
-1.177:-/person vid 4 personer
-1.255:-/person vid 5 personer

Flygresa + extradag Plauen

1.805:- tillägg Plauen: del i dubbelrum, 1xfrukost. Tågresa Görlitz-Plauen-Berlin. Dagsbiljett Plauen.
1.476:- enkelrumstillägg 1 natt.

Intresseanmälan snarast till Per Lind, 070-582 22 29 eller resor@sparvagssallskapet.se

Juniorläger 2024 i Malmköping

Välkomna till årets juniorläger 2024 i Malmköping

Nu kan du som juniormedlem i Svenska Spårvägssällskapet eller i någon järnvägsförening som är knuten till Museibanornas Riksorganisation anmäla dig till 2024 års juniorläger på Museispårvägen Malmköping!

Lägret riktar in sig för ungdomar mellan 12 och 18 år. Under lägerveckan kommer du bland annat att få tjänstgöra som biljettör i spårvagnstrafiken och jobba tekniskt med bana och spårvagn. Under lägerveckan är det lägerdeltagarna som driver verksamheten på Museispårvägen Malmköping tillsammans med ledarna. På kvällarna anordnas någon form av kvällsaktiviteter. Någon dag kommer även en utfärd mot hemligt mål att ske.

Datum och pris

Priset är 1.800 kronor för SSS-medlemmar, i övrigt 2.000 kr. I priset ingår logi, mat, utflykter, verkamhet, utbildning, lån av uniform osv.

Årets datum är lördag 13 juli – söndag 21 juli. Tider för samling osv kommer senare.

Intresseanmälan

Detta läger bedrivs av personer i Svenska Spårvägssällskapet som gör detta på sin fritid. Då vi inte har någon möjlighet till specialanpassad utbildning är det därför viktigt att vi får information om allergier och diagnoser (tex. autism). Om vi bedömer det lämpligt kommer vi att kalla till en träff för mer information.

Intresseanmälan görs senast 30 maj via formuläret på länken: https://forms.gle/ErH9LEHb8vgkRgGY6

Ett bekräftelsemail kommer att mailas ut innan lägret börjar. Till detta medföljer packlista samt information om betalning.

Vid frågor, kontakta juniorlager@sparvagssallskapet.se

Vi ses i sommar! Hälsar lägerledarna

LRTA & Tramway Review 2024

Nu är det åter dags att förnya medlemskapet i engelska Light Rail Transit Association och se fram emot nya välmatade nummer av de förnämliga tidskrifterna Tramways & Urban Transit och Tramway Review! Det absolut bästa sättet att hålla sig à jour med vad som händer i hela den just nu mycket dynamiska spårvägsvärlden ”worldwide”!

Priserna för 2024

  • 12 nummer av Tramway & Urban Transit: SEK 1200.
  • I tillägg kan du få 4 nr av Tramway Review med historiska artiklar för totalt SEK 1500.
  • Vill du bara ha Tramway Review kostar det SEK 360.

Priserna har stigit genom en kombination av den svaga svenska kronan och kraftigt höjda portopriser.

Betalning sker till bankgiro 851-4697, Svenska Spårvägssällskapet, Medlemsavgifter LRTA. Glöm inte att ange avsändare! Betalningen skall ske senast den 8 december 2023 för att undvika förseningar.

Vid sen inbetalning så ansvarar SSS inte för uteblivna exemplar eller extra fraktkostnader! Vid betalning från utlandet ska avsändaren stå för eventuella extra bankkostnader. Du kan även betala direkt med kort till LRTA på deras hemsida www.lrta.org .

Även nya medlemmar är naturligtvis välkomna!

Stefan Back förstärker våra tidningar

Styrelsen välkomnar Stefan Back att förstärka våra tidningsredaktioner. Stefan har genom åren medverkat med en serie unika historiska artiklar. Han har även, tillsammans med Jimmy Bergman, författat boken ”I lokaltrafikens gryning. Hästomnibusarna i Stockholm” och han har förtjänstfullt kartlagt och publicerat linjebeskrivningar för samtliga Stockholms historiska spårvägslinjer (”Stockholm på spåret” och Stockholmsavdelningens linjehäften).

Gävle Gävleavdelningen lägger sig att vila

Nu är Gävle lokalklubb bildad!

Bakgrunden är att revisorerna för Gävleavdelningen inför årsmötet 2023 påpekat att, precis som året dessförinnan, den i princip obefintliga verksamheten medför att föreningen inte lever upp till ändamålsparagrafen i de egna stadgarna.

Styrelsen föreslog därför årsmötet att Gävleavdelningen i brist på pengar och lokal skulle förklaras vilande.

Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag. En medlem avstod från att delta i beslutet.

Därefter har styrelsen ansökt hos riksföreningen Svenska Spårvägssällskapet (SSS) om att få bilda Gävle lokalklubb inom SSS. Detta har beviljats och Peter Ödén har utsetts till klubbmästare.

Gävleavdelningens kvarvarande kassa/likviditet överlåts till lokalklubben. Klubben kassa förvaltas av kassören i SSS.

I anslutning till denna förändring har årsmötet även beslutat att överlåta nybyggt underrede och renoverade motorer till GSS 1 samt den öppna släpvagnen GSS 104 till SSS att ingå i de gemensamma samlingarna.

Vad säger stadgarna om lokalklubb?

Lokalklubb får endast ha begränsad verksamhet av lokal betydelse i enlighet med sällskapets ändamål och leds av en klubbmästare utsedd av Svenska Spårvägssällskapets styrelse, på förslag av klubbens medlemmar.

Lokalklubb får inte driva egen ekonomisk verksamhet eller göra några ekonomiska eller juridiska åtaganden.

Klubbmästaren ansvarar inför Svenska Spårvägssällska- pets styrelse att verksamheten bedrivs enligt styrelsens riktlinjer.

Lokalklubb kan ombildas till lokalavdelning efter beslut av Svenska Spårvägssällskapets styrelse.