Stöd oss

Gåva

Vill du skänka en gåva och hjälpa Svenska Spårvägssällskapet med att bevara svensk spårvägshistoria? Alla gåvor är välkomna – stora som små.

Swisha en gåva

Vill du Swisha en gåva till oss? Skicka ditt bidrag till 123 667 71 24. Märk inbetalningen med ”Gåva” följt av ett eventuellt meddelande, som ditt medlemsnummer, namn odyl.

Bankgiro

Vill du skicka en gåva till oss via vårt Bankgiro, är kontonumret 5085-3993. Skriv in ett meddelande ”Gåva” följt av ett eventuellt meddelande,  som ditt medlemsnummer, namn odyl.

Kontant

Kontakta oss på donation@sparvagssallskapet.se eller Spårvägssällskapets ordförande Mimmi Mickelsen på 0707-88 20 05.

Övriga tillgångar

Har du någon övrig tillgång du tror kan vara intressant för Svenska Spårvägssällskapet – kontakta oss på donation@sparvagssallskapet.se eller Spårvägssällskapets ordförande Mimmi Mickelsen på 0707-88 20 05.

Det kan t.ex. röra sig om bilder, dokument och prylar som rör spårvagnar eller bussar. Det kan även vara arbetsredskap.

Testamente

Om du väljer att testamentera kontanter, aktier, fastigheter eller värdeföremål till Svenska Spårvägssällskapet hjälper du oss och kommande generationer att bevara svensk spårvägshistoria.

Vill du ha hjälp med att skriva testamente eller har andra frågor – kontakta oss på donation@sparvagssallskapet.se eller vår testamentansvarige Anders Sjöstedt på 0702-16 60 37.