Stefan Back förstärker våra tidningar

Styrelsen välkomnar Stefan Back att förstärka våra tidningsredaktioner. Stefan har genom åren medverkat med en serie unika historiska artiklar. Han har även, tillsammans med Jimmy Bergman, författat boken ”I lokaltrafikens gryning. Hästomnibusarna i Stockholm” och han har förtjänstfullt kartlagt och publicerat linjebeskrivningar för samtliga Stockholms historiska spårvägslinjer (”Stockholm på spåret” och Stockholmsavdelningens linjehäften).