Förslag på hedersmedlem och honnörserkännande

Svenska Spårvägssällskapets styrelse önskar nominering till honnörserkännande samt hedersmedlem. Sällskapet delar ut normalt ett hedersmedlemskap, men det kan vara flera honnörserkännande samtidigt. Insänt förslag skall bestå av tydlig nominering av person med motivering till varför personen bör få hedersmedlemskap alternativt honnörserkännande. Styrelsen går sedan genom nomineringarna och föreslår för årsmötet att besluta om tilldelning. Utdelning av hedersmedlemskap alternativt honnörserkännande sker sedan vid årsmöte eller ett allmänt möte.

Hedersmedlem är en person som gjort stora insatser för sällskapet genom åren och aktivit arbetat för ett museal bevarande av lokaltrafikhistoria och det rullande kulturarvet inom sällskapets område. Hedersmedlem får ett ständigt medlemskap i sällskapet samt diplom och statyett.

Honnörserkännade är till person som gjort betydande insatser på lokalt plan, kopplat till lokalavdelning eller region. Där lokalavdelningen vill uppmärksamma särskild individ. Honnörserkännande premieras med diplom och statyett.

Sällskapets styrelse önskar få in förslag senast 1 februari 2022 till styrelsen@sparvagssallskapet.se.

Ansökan till Grönstedts 50-årsfond

Varje år delas delar av avkastningen från Grönstedts 50-årsfond ut till olika projekt inom SSS. Det är nu dags för medlemmar att söka bidrag från fonden. Avser du skicka in en ansökan – skicka ett mail till ansokan@sparvagssallskapet.se så skickar vi ut en enkel ansökningsblankett att fylla i – såvida ni ej redan har blanketten (daterad 2018-01-21).

Fondens syfte

§1. Verksamhet. Ur fondens avkastningsmedel kan hämtas finansiering av SSS bedriven lokaltrafikhistorisk verksamhet. Det kan gälla fordon- och föremålsanskaffning, underhåll, infrastruktursatsningar i den museala miljön, förevisningsverksamhet m.m. Fondens huvudsakligaste inriktning skall vara att stödja verksamheten vid Lokaltrafikmuseet i Malmköping. Om så kan anses motiverat kan medel även allokeras till annan av SSS bedriven verksamhet inom landet. Fondens medel får ej användas till rena driftkostnader.

Alla ansökningar skall vara inne senast 1 november. De sänds till ansokan@sparvagssallskapet.se.

Önskas de sändas via brev skickas de till
Mimmi Mickelsen
Smörräntegatan 3
431 42 Mölndal

Ansökningarna behandlas på SSS styrelsemöte i november. Har ni frågor är ni välkomna att skicka de till ansokan@sparvagssallskapet.se.

Kom med, bli delaktig!

Vi välkomnar alla som vill vara med och förvalta svensk och stockholmsk spårvägshistoria. Den här lilla filmen (ca 5 min) har vi gjort för att visa vad vi håller på med på Djurgårdslinjen i Stockholm och vid Museispårvägen i Malmköping (inte minst för ungdomar!).

Bli medlem i Svenska Spårvägssällskapet, ansök på vår hemsida.

Digitalt bildarkiv för lokaltrafik

Välkommen till Svenska Spårvägssällskapets digitala bildarkiv för lokaltrafik. Du betraktar nu den första versionen av arkivet. Vi vill med detta värna det teknikhistoriska kulturarvet. Här kan du söka bilder, spåra fotografer, kommentera och komplettera en bilds uppgifter. Vi vet också att de flesta av våra medlemmar innehar intressanta bildsamlingar. Dessa samlingar kan vi medverka till att de visas för andra här i bildarkivet. I samverkan med Nordiska Museet har vi upprättat juridiska dokument, som säkerställer bildinnehavarens rättigheter.

Bildarkiv

Presentation av nya ordförande

MimmiMimmi Mickelsen, ordförande. Är 34 år och har 4 barn i åldrarna 2-14 år bosatt i Mölndal utanför Göteborg. Arbetar på Göteborgs Spårvägar som förare och instruktör.
Mimmis ansvarområde är att se till allt fungerar i styrelsen. Delegera ut uppgifter hon inte själv kommer hinna och arbeta aktivt för Svenska Spårvägssällskapet. Helt enkelt vara spindeln i nätet.

Hon ar varit invald i styrelsen sedan 2011 och arbetat främst med ungdomsaktiviteter, medlemsvärvning, söka fondmedel och Juniorlägret. Sedan 2012 har hon varit lägerchef för ungdomslägret som Spårvägssällskapet bedriver i Malmköping. Där hon även är aktiv både i tekniken och som förare.

Förutom Svenska Spårvägssällskapet arbetar hon aktivt med systerföreningen Ringlinien i Göteborg. Där bland annat som den enda kvinnliga veteranvagnsföraren.

Hon hoppas kunna leda föreningen framåt och öka antalet aktiva medlemmar.

Du kommer i kontakt med Mimmi på styrelsesidan.