Dags att betala årsavgiften för 2019

Avgiften för 2019 är enligt följande

Vuxen                                          425 kr
Junior (född 1995 eller senare)                200 kr
Familj (alla på samma adress)                  550 kr
Medlem bosatt i utlandet (även familj)         700 kr
Stödjande medlem                               4 250 kr
Ständig medlem                                 8 500 kr
Familjetillägg för ständig medlem              125 kr

Betalningen görs till bankgiro 5085-3993 Svenska Spårvägssällskapet, eller via Swish till 123 66 77 124. Ange ditt medlemsnummer vid betalningar.

Se också det särskilda infoblad som bipackats detta nummer av MfSS (baksidan av adressbladet).

Denna artikel är aktuell t.o.m. 31 March 2019

LRTA & Tramway Review 2019

Nu är det åter dags att förnya medlemskapet i engelska Light Rail Transit Association och se fram emot nya välmatade nummer av de förnämliga tidskrifterna Tramways & Urban Transit och Tramway Review!

Det absolut bästa sättet att hålla sig à jour med vad som händer i hela den dynamiska spårvägsvärlden!

Priserna för 2019

  • 12 nummer av Tramway & Urban Transit: SEK 822.
  • I tillägg kan du få 4 nr av Tramway Review med historiska artiklar för totalt SEK 983.
  • Vill du bara ha Tramway Review kostar det SEK 313.

Betalning sker till bankgiro 851-4697, Svenska Spårvägssällskapet, Medlemsavgifter LRTA. Glöm inte att ange avsändare! Betalningen skall ske senast den 10 december för att undvika förseningar.

Vid betalning från utlandet ska avsändaren stå för eventuella extra kostnader.

Du kan även betala direkt med kort till LRTA på deras hemsida www.lrta.org .

Även nya medlemmar/prenumeranter är naturligtvis välkomna!

Observera
Det har påpekats för mig att de priser som angetts för prenumeration på Tramways and Urban Transit (TAUT) och Tramway Review (TR) på vår hemsida och i förra MånadsKort! inte stämmer med priserna för 2019 som står i den gula bilagan som medföljde senaste TAUT. När jag undersökt detta visar det sig att jag gjort fel, och råkat in skriva in 2018 års priser i stället för 2019 års priser. Slarvigt! Ni som redan har betalt för 2019 har nu två möjligheter: 1) Antingen betalar ni in mellanskillnaden (som är 51 kr för enbart TAUT, 28 kr för enbart TR eller 65 kr för båda tidskrifterna. 2) Eller om ni inte önskar göra detta så kommer jag själv att täcka mellanskillnaden, något straff ska man väl ha när man felar! Tänk på att sista inbetalningsdagen är 10 december!

Hälsar Danne

Denna artikel är aktuell t.o.m. 11 December 2018