Juniorläger 2024 i Malmköping

Välkomna till årets juniorläger 2024 i Malmköping

Nu kan du som juniormedlem i Svenska Spårvägssällskapet eller i någon järnvägsförening som är knuten till Museibanornas Riksorganisation anmäla dig till 2024 års juniorläger på Museispårvägen Malmköping!

Lägret riktar in sig för ungdomar mellan 12 och 18 år. Under lägerveckan kommer du bland annat att få tjänstgöra som biljettör i spårvagnstrafiken och jobba tekniskt med bana och spårvagn. Under lägerveckan är det lägerdeltagarna som driver verksamheten på Museispårvägen Malmköping tillsammans med ledarna. På kvällarna anordnas någon form av kvällsaktiviteter. Någon dag kommer även en utfärd mot hemligt mål att ske.

Datum och pris

Priset är 1.800 kronor för SSS-medlemmar, i övrigt 2.000 kr. I priset ingår logi, mat, utflykter, verkamhet, utbildning, lån av uniform osv.

Årets datum är lördag 13 juli – söndag 21 juli. Tider för samling osv kommer senare.

Intresseanmälan

Detta läger bedrivs av personer i Svenska Spårvägssällskapet som gör detta på sin fritid. Då vi inte har någon möjlighet till specialanpassad utbildning är det därför viktigt att vi får information om allergier och diagnoser (tex. autism). Om vi bedömer det lämpligt kommer vi att kalla till en träff för mer information.

Intresseanmälan görs senast 30 maj via formuläret på länken: https://forms.gle/ErH9LEHb8vgkRgGY6

Ett bekräftelsemail kommer att mailas ut innan lägret börjar. Till detta medföljer packlista samt information om betalning.

Vid frågor, kontakta juniorlager@sparvagssallskapet.se

Vi ses i sommar! Hälsar lägerledarna

LRTA & Tramway Review 2024

Nu är det åter dags att förnya medlemskapet i engelska Light Rail Transit Association och se fram emot nya välmatade nummer av de förnämliga tidskrifterna Tramways & Urban Transit och Tramway Review! Det absolut bästa sättet att hålla sig à jour med vad som händer i hela den just nu mycket dynamiska spårvägsvärlden ”worldwide”!

Priserna för 2024

  • 12 nummer av Tramway & Urban Transit: SEK 1200.
  • I tillägg kan du få 4 nr av Tramway Review med historiska artiklar för totalt SEK 1500.
  • Vill du bara ha Tramway Review kostar det SEK 360.

Priserna har stigit genom en kombination av den svaga svenska kronan och kraftigt höjda portopriser.

Betalning sker till bankgiro 851-4697, Svenska Spårvägssällskapet, Medlemsavgifter LRTA. Glöm inte att ange avsändare! Betalningen skall ske senast den 8 december 2023 för att undvika förseningar.

Vid sen inbetalning så ansvarar SSS inte för uteblivna exemplar eller extra fraktkostnader! Vid betalning från utlandet ska avsändaren stå för eventuella extra bankkostnader. Du kan även betala direkt med kort till LRTA på deras hemsida www.lrta.org .

Även nya medlemmar är naturligtvis välkomna!

Stefan Back förstärker våra tidningar

Styrelsen välkomnar Stefan Back att förstärka våra tidningsredaktioner. Stefan har genom åren medverkat med en serie unika historiska artiklar. Han har även, tillsammans med Jimmy Bergman, författat boken ”I lokaltrafikens gryning. Hästomnibusarna i Stockholm” och han har förtjänstfullt kartlagt och publicerat linjebeskrivningar för samtliga Stockholms historiska spårvägslinjer (”Stockholm på spåret” och Stockholmsavdelningens linjehäften).

Gävle Gävleavdelningen lägger sig att vila

Nu är Gävle lokalklubb bildad!

Bakgrunden är att revisorerna för Gävleavdelningen inför årsmötet 2023 påpekat att, precis som året dessförinnan, den i princip obefintliga verksamheten medför att föreningen inte lever upp till ändamålsparagrafen i de egna stadgarna.

Styrelsen föreslog därför årsmötet att Gävleavdelningen i brist på pengar och lokal skulle förklaras vilande.

Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag. En medlem avstod från att delta i beslutet.

Därefter har styrelsen ansökt hos riksföreningen Svenska Spårvägssällskapet (SSS) om att få bilda Gävle lokalklubb inom SSS. Detta har beviljats och Peter Ödén har utsetts till klubbmästare.

Gävleavdelningens kvarvarande kassa/likviditet överlåts till lokalklubben. Klubben kassa förvaltas av kassören i SSS.

I anslutning till denna förändring har årsmötet även beslutat att överlåta nybyggt underrede och renoverade motorer till GSS 1 samt den öppna släpvagnen GSS 104 till SSS att ingå i de gemensamma samlingarna.

Vad säger stadgarna om lokalklubb?

Lokalklubb får endast ha begränsad verksamhet av lokal betydelse i enlighet med sällskapets ändamål och leds av en klubbmästare utsedd av Svenska Spårvägssällskapets styrelse, på förslag av klubbens medlemmar.

Lokalklubb får inte driva egen ekonomisk verksamhet eller göra några ekonomiska eller juridiska åtaganden.

Klubbmästaren ansvarar inför Svenska Spårvägssällska- pets styrelse att verksamheten bedrivs enligt styrelsens riktlinjer.

Lokalklubb kan ombildas till lokalavdelning efter beslut av Svenska Spårvägssällskapets styrelse.

Presentation av vår ordförande

Mimmi Mickelsen är Svenska Spårvägssällskapets ordförande sedan 2014. Hon har varit invald i styrelsen sedan 2011 och arbetat framgångsrikt med ungdomsaktiviteter, medlemsvärvning, söka fondmedel och Juniorlägret som Spårvägssällskapet bedriver i Malmköping, där hon även är aktiv både i styrelsen och som förare.

Mimmi är bosatt i Mölndal utanför Göteborg. Hon arbetar som Spårinnehavare och Infrastrukturförvaltare Spårväg/Järnväg på Trafikkontoret Göteborgs Stad.