Jakt på enkelspår österut

Spårvägssällskapet erbjuder en intressant resa österut.

Grundresan är med flyg men tåg/båtresa kan läggas till. De som åker tåg/båt får några fler städer att besöka. I den bifogade pdf’en finns komplett program, linjekartor och några bilder från de system vi besöker.

Flygresa

9/9 2017 – 8 dagar

* Krakow
* Lviv
* Debrecen
* Oradea
Tillägg: *Arad
Tillägg: *Szeged

Tåg- och båtresa

8/9 2017 – 14 dagar

Utöver ovan nämnda städer:
* Warszawa
* Olsztyn

Gör Din intresseanmälan omgående så får Du vara med på en resa till fantastiska spårvägssystem, en hel del även med trådbussar.

Välkomna -Per Lind

Denna artikel är aktuell t.o.m. 21 September 2017

Ny styrelse i SSS

Efter riksföreningens årsmöte i Sundsvall den 29 april ser styrelsen ut som följer:

Ordförande: Mimmi Mickelsen, Mölndal
Vice ordförande: Thomas Lange, Lidingö
Kassör: Jesper Olsson, Eskilstuna (nyval)
Sekreterare: Ola Sandberg, Göteborg
Ledamot: Anders Påvall, Västerhaninge
Ledamot: Lovisa E Kling, Stockholm
Ledamot: Mona Hjelm, Vällingby
Ledamot: Ulf Nilsson, Göteborg
Suppleant: Arvid Rickelvik, Huddinge
Suppleant: Erik Jacobsson, Solna (nyval)

Den nya styrelsen kommer presentera sig närmare via hemsidan.

En utförligare rapport från årsmöteshelgen finns på bloggen.

Denna artikel är aktuell t.o.m. 30 September 2017

Swish

Svenska Spårvägssällskapet har blivit med Swish, som ett alternativ till bankgirot.

Du kan betala medlemsavgiften med Swish. Använd då Spårvägssällskapets Swishnummer 123 667 71 24. Ange ditt medlemsnummer i meddelandefältet.

Denna artikel är aktuell t.o.m. 12 March 2018

Stranden 2 – från Malmköping till Malmö

Tidigare har vi redogjort för önskemålet från Malmö stad att få Hästspårvagnen Stranden 2 deponerad hos sig för utställningsändamål. Bilderna här visar hur det såg ut när vagnen lyftes ombord på transportbilens flak, f.v.b. Malmö.

Snabbfakta om Stranden 2

Tillverkad av Ludvig Rössel 1900. Efter nedläggningen av hästspårvägen i Limhamn övertagen av kalkbrottsbanan i Limhamn och modifierad till “VIP-vagn”.

Efter nedläggningen av kalkbrottsbanan kvarlämnad i kalkbrottet, sedermera transporterad till Gotland. Uppställd i Dalhem.

Donerad till SSS i mars 1997 av Gotlands Hesselby Järnväg. Transporterad per lastbil till Malmköping 1997-07-01–02. 2016-09-29–30 återtransporterad till Limhamn för ett 150-årsjubileum och sedan för renovering och utställning.

Deponerad av Svenska Spårvägssällskapet till Malmö stad.

Foto: Claes-Göran Kaselli.

Stranden 2 lyfts upp