Ansökan till Grönstedts 50-årsfond

Varje år delas delar av avkastningen från Grönstedts 50-årsfond ut till olika projekt inom SSS. Det är nu dags för medlemmar att söka bidrag från fonden. Avser du skicka in en ansökan – skicka ett mail till ansokan@sparvagssallskapet.se så skickar vi ut en enkel ansökningsblankett att fylla i – såvida ni ej redan har blanketten (daterad 2018-01-21).

Fondens syfte

§1. Verksamhet. Ur fondens avkastningsmedel kan hämtas finansiering av SSS bedriven lokaltrafikhistorisk verksamhet. Det kan gälla fordon- och föremålsanskaffning, underhåll, infrastruktursatsningar i den museala miljön, förevisningsverksamhet m.m. Fondens huvudsakligaste inriktning skall vara att stödja verksamheten vid Lokaltrafikmuseet i Malmköping. Om så kan anses motiverat kan medel även allokeras till annan av SSS bedriven verksamhet inom landet. Fondens medel får ej användas till rena driftkostnader.

Alla ansökningar skall vara inne senast 1 november. De sänds till ansokan@sparvagssallskapet.se.

Önskas de sändas via brev skickas de till:
Mimmi Mickelsen
Fredrikskulle 45
431 38 Mölndal

Ansökningarna behandlas på SSS styrelsemöte i november. Har ni frågor är ni välkomna att skicka de till ansokan@sparvagssallskapet.se.

Presentation av vår ordförande

Mimmi Mickelsen är Svenska Spårvägssällskapets ordförande sedan 2014. Hon har varit invald i styrelsen sedan 2011 och arbetat framgångsrikt med ungdomsaktiviteter, medlemsvärvning, söka fondmedel och Juniorlägret som Spårvägssällskapet bedriver i Malmköping, där hon även är aktiv både i styrelsen och som förare.

Mimmi är bosatt i Mölndal utanför Göteborg. Hon arbetar som Spårinnehavare och Infrastrukturförvaltare Spårväg/Järnväg på Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Arkivmedarbetare sökes

Det historiska arvet i Spårvägssällskapets samlingar är omfattande. Där finns inte bara bussar och spårvagnar utan också en stor mängd arkivalier av skilda sorter. Det handlar om böcker, tidtabeller, fotografier, ritningar, dokument (både från olika trafikföretag och från sällskapets och MUMA´s verksamhet), skyltar och utställningsvärda föremål som inte är monterade på fordon.

Vi har dessutom ett ökat inflöde av donationer, främst böcker och fotografier.
Sedan flera år arbetar Björn Stråhle med att iordningställa biblioteket i Malmköping samt att ta, emot, ordna och digitalisera de fotografier som strömmar in till oss. Vi kommer efterhand att kunna visa ännu fler intressanta bilder på vår digitala bilddatabas.

Beträffande ritningarna finns nu en stor mängd, cirka 90 000, tillgängliga digitalt genom det arbete Gunnar Löfgren gjort med att digitalisera dessa.

Åke Eriksson arbetar med att registrera Spårvägssällskapets ritningar, både de digitala samt de som finns på papper i arkivet i Malmköping, och övriga dokument. Idag finns cirka 70 000 ritningar/dokument registrerade.

Det finns dock en del av våra samlingar som är eftersatta och det är vår skylt- och föremålssamling.

Björn och Åke behöver hjälp för att hinna med de alltmer växande samlingarna. Därför söker vi nu intresserade personer som vill arbeta med:

  • Bibliotek och/eller fotosamling
  • Skylt och/eller föremålssamling

Eftersom bibliotek, skyltar och föremål finns i Malmköping, måste arbetet utföras där.
Arbetet med fotosamlingen kan till stor del skötas på annan plats (hemifrån).

Intresse

Är du intresserad så kontakta Björn Stråhle (telefon 070-594 21 61, e-post bjorn.strahle43@gmail.com) beträffande bibliotek och fotosamling eller Åke Eriksson (telefon 070 541 23 13, e-post apis2.eriksson@telia.com) beträffande skyltar och föremål.
Låt oss gemensamt se till att hela det historiska arvet hanteras på ett värdigt sätt!

No 1 – Den Sanne Diggaren

En vänskrift till Lena Birgitta Carlsdotter Grönstedt, tidigare Richard Karl Gustaf Grönstedt, född den 25 mars 1940 i Sankt Görans församling, Stockholm.

Hon var en av grundarna av Stockholms Spårvägssällskap, senare Svenska Spårvägssällskapet, år 1959. I dag, 60 år senare, är Museispårvägen i Malmköping (Flens kommun) ett påtagligt uttryck för detta. Hon tog initiativ till Nya Ångfartygs AB Strömma Kanal. År 1968 bildades detta bolag för upplevelsetrafik både i Östersjön och Mälaren, företrädesvis med äldre tonnage. Hon var också med om att starta Djurgårdslinjen år 1991. Den har nu verkat i över 30 år och transporterat över sex miljoner passagerare i museala spårvagnar mellan Norrmalmstorg och Djurgården. Och det med ideellt arbetande personal.

Läs mer om denna viktiga person i boken.

Kom med, bli delaktig!

Vi välkomnar alla som vill vara med och förvalta svensk och stockholmsk spårvägshistoria. Den här lilla filmen (ca 5 min) har vi gjort för att visa vad vi håller på med på Djurgårdslinjen i Stockholm och vid Museispårvägen i Malmköping (inte minst för ungdomar!).

Bli medlem i Svenska Spårvägssällskapet, ansök på vår hemsida.