Ansökan till Grönstedts 50-årsfond

Varje år delas delar av avkastningen från Grönstedts 50-årsfond ut till olika projekt inom SSS. Det är nu dags för medlemmar att söka bidrag från fonden. Avser du skicka in en ansökan – skicka ett mail till ansokan@sparvagssallskapet.se så skickar vi ut en enkel ansökningsblankett att fylla i – såvida ni ej redan har blanketten (daterad 2018-01-21).

Fondens syfte

§1. Verksamhet. Ur fondens avkastningsmedel kan hämtas finansiering av SSS bedriven lokaltrafikhistorisk verksamhet. Det kan gälla fordon- och föremålsanskaffning, underhåll, infrastruktursatsningar i den museala miljön, förevisningsverksamhet m.m. Fondens huvudsakligaste inriktning skall vara att stödja verksamheten vid Lokaltrafikmuseet i Malmköping. Om så kan anses motiverat kan medel även allokeras till annan av SSS bedriven verksamhet inom landet. Fondens medel får ej användas till rena driftkostnader.

Alla ansökningar skall vara inne senast 1 november. De sänds till ansokan@sparvagssallskapet.se.

Önskas de sändas via brev skickas de till
Mimmi Mickelsen
Smörräntegatan 3
431 42 Mölndal

Ansökningarna behandlas på SSS styrelsemöte i november. Har ni frågor är ni välkomna att skicka de till ansokan@sparvagssallskapet.se.

Kiosken i Malmköping

Efter många tråkiga år under en presenning vid ändhållplatsen i Hosjö, togs denna ärevördiga kiosk byggd i ek till en verkstad för en totalrenovering. Nu står den stolt vid ”huvudgatan” i Malmköping som vi vill döpa till Rödbodtorget efter den plats i Stockholm där den först fanns.

Nu ska den inredas som en gammeldags kiosk med skyltar, tidningar och tablettaskar osv. Vill du delta i detta arbete eller har tips om var vi kan hitta material för detta, hör av dig till Anders Sjöstedt, anderssjostedtjazz@gmail.com

Rödbotorgskiosken

Vad som är på gång i Malmköping

Vid Spårvägssällskapets anläggning i Malmköping som vi kallar Sveriges Lokaltrafikmuseum har vi förutom spårvägen där historiska spårfordon trafikerar sommartid, även ett antal byggnader för bussar och spårvagnar. Vad som framför allt saknas är en museibyggnad där besökarna kan ta del av svenska lokalspårvägars historia under 1900-talet och det behövs ett bussgarage för Sällskapets många bussar. Nu arbetas det på att upprätta en plan för området där vi kan placera in dessa byggnader. Ansvarig inom styrelsen för utvecklingsarbetet är Anders Sjöstedt anderssjostedtjazz@gmail.com.

Kom med, bli delaktig!

Vi välkomnar alla som vill vara med och förvalta svensk och stockholmsk spårvägshistoria. Den här lilla filmen (ca 5 min) har vi gjort för att visa vad vi håller på med på Djurgårdslinjen i Stockholm och vid Museispårvägen i Malmköping (inte minst för ungdomar!).

Bli medlem i Svenska Spårvägssällskapet, ansök på vår hemsida.