Förslag på hedersmedlem och honnörserkännande

Svenska Spårvägssällskapets styrelse önskar nominering till honnörserkännande samt hedersmedlem. Sällskapet delar ut normalt ett hedersmedlemskap, men det kan vara flera honnörserkännande samtidigt. Insänt förslag skall bestå av tydlig nominering av person med motivering till varför personen bör få hedersmedlemskap alternativt honnörserkännande. Styrelsen går sedan genom nomineringarna och föreslår för årsmötet att besluta om tilldelning. Utdelning av hedersmedlemskap alternativt honnörserkännande sker sedan vid årsmöte eller ett allmänt möte.

Hedersmedlem är en person som gjort stora insatser för sällskapet genom åren och aktivit arbetat för ett museal bevarande av lokaltrafikhistoria och det rullande kulturarvet inom sällskapets område. Hedersmedlem får ett ständigt medlemskap i sällskapet samt diplom och statyett.

Honnörserkännade är till person som gjort betydande insatser på lokalt plan, kopplat till lokalavdelning eller region. Där lokalavdelningen vill uppmärksamma särskild individ. Honnörserkännande premieras med diplom och statyett.

Sällskapets styrelse önskar få in förslag senast 1 februari 2022 till styrelsen@sparvagssallskapet.se.

No 1 – Den Sanne Diggaren

En vänskrift till Lena Birgitta Carlsdotter Grönstedt, tidigare Richard Karl Gustaf Grönstedt, född den 25 mars 1940 i Sankt Görans församling, Stockholm.

Hon var en av grundarna av Stockholms Spårvägssällskap, senare Svenska Spårvägssällskapet, år 1959. I dag, 60 år senare, är Museispårvägen i Malmköping (Flens kommun) ett påtagligt uttryck för detta. Hon tog initiativ till Nya Ångfartygs AB Strömma Kanal. År 1968 bildades detta bolag för upplevelsetrafik både i Östersjön och Mälaren, företrädesvis med äldre tonnage. Hon var också med om att starta Djurgårdslinjen år 1991. Den har nu verkat i över 30 år och transporterat över sex miljoner passagerare i museala spårvagnar mellan Norrmalmstorg och Djurgården. Och det med ideellt arbetande personal.

Läs mer om denna viktiga person i boken.

Djurgårdslinjen söker nya volontärer

På grund av pandemin har både trafik och utbildningsverksamhet legat nere på Djurgårdslinjen sedan våren 2020. Den 17 juli återstartades dock trafiken efter det långa uppehållet och i samband med det så påbörjar vi under hösten nya utbildningar för volontärer som vill delta i trafiken som trafikbiträden (konduktörer) eller förare.

För att bli trafikbiträde krävs inga förkunskaper men man ska vara 18 år fyllda och klara den obligatoriska hälsoundersökningen som krävs.

För att bli förare krävs antingen att ha tjänstgjort som trafikbiträde minst en säsong eller har annan erfarenhet av spårburen trafik och säkerhetstjänst.

Vi kommer att ha informationsmöten för intresserade under hösten innan kurserna börjar, datum dock inte satta ännu men anmäl ditt intresse så kallar vi Dig när det är dags.

Anmäl Ditt intresse till per.englund@djurgardslinjen.se

Ansökan till Grönstedts 50-årsfond

Varje år delas delar av avkastningen från Grönstedts 50-årsfond ut till olika projekt inom SSS. Det är nu dags för medlemmar att söka bidrag från fonden. Avser du skicka in en ansökan – skicka ett mail till ansokan@sparvagssallskapet.se så skickar vi ut en enkel ansökningsblankett att fylla i – såvida ni ej redan har blanketten (daterad 2018-01-21).

Fondens syfte

§1. Verksamhet. Ur fondens avkastningsmedel kan hämtas finansiering av SSS bedriven lokaltrafikhistorisk verksamhet. Det kan gälla fordon- och föremålsanskaffning, underhåll, infrastruktursatsningar i den museala miljön, förevisningsverksamhet m.m. Fondens huvudsakligaste inriktning skall vara att stödja verksamheten vid Lokaltrafikmuseet i Malmköping. Om så kan anses motiverat kan medel även allokeras till annan av SSS bedriven verksamhet inom landet. Fondens medel får ej användas till rena driftkostnader.

Alla ansökningar skall vara inne senast 1 november. De sänds till ansokan@sparvagssallskapet.se.

Önskas de sändas via brev skickas de till
Mimmi Mickelsen
Smörräntegatan 3
431 42 Mölndal

Ansökningarna behandlas på SSS styrelsemöte i november. Har ni frågor är ni välkomna att skicka de till ansokan@sparvagssallskapet.se.