NKA 15

Norrköpings Kommunala Affärsverk nr 15

 15
© PG Andersson

data för rälsfordon 15
Fordon:  motorvagn 
Typ:  tvåaaxlig tvåriktning (2xZR) 
Tillverkare:  ASEA, AEG 1906 
Färg:  gul 
Senaste revision:  1938 
Driftsklass:  IV driftsklass IV (fordon som fordrar helrevision)
Bevarandeklass: 
Ägare: SSS nytt fönster 
Placering:  Malmköping nytt fönster 
Museum år:  1967 
 
 
data för typen (mv)
Fordon:  motorvagn 
Typ:  tvåaaxlig tvåriktning (2xZR) 
Bolag:  Norrköpings Kommunala Affärsverk (NKA) 
Stad:  Norrköping 
Littera:  (mv) 
Vagnsnummer:  13-15 
Ursprungligt antal: 
Tillverkare:  ASEA, AEG 1906 
Bemanning: enmansbetjänad
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  8000 
Bredd (mm):  2050 
Höjd (mm):  3350 
Vikt (kg):  9600 
Axelföljd:  Bo 
Axelavstånd (mm):  1800 
Boggiecentrumavstånd (mm):   
Hjuldiameter (mm):  750 
Hjulringsbredd (mm): 85
Motortyp: AEG U 158b
Motorstyrka (kW):  2 x 29,5 
Kontrollertyp: ASEA CBS-24-C
Koppeltyp: albert
Kompressor:
Driftspänning:   
Max hastighet (km/h):  50 
Dörrordning: V 1-000-0, H 0-000-1
Antal passagerare:  20 sittande + 20 stående = 40 passagerare 
Utrangerade:  utrangerade 
Notering:   

Rälsfordonets historia:
Vagnen donerad till SSS november 1967 av
Norrköpings Kommunala Affärsverk.

Vagnen är körklar men kräver översyn och
används ej som trafikvagn i Malmköping. Den
ingår i bevarandeklass II i Svenska Spårvägssällskapets samlingar.

Tre vagnar av denna typ inköptes år 1906
som en förstärkning till de ursprungliga 12
vagnarna. Vagnen är av ASEAs större modell
och levererades med öppna plattformar, vilka
byggdes in 1911. Norrköping köpte från år
1925 in 23 begagnade vagnar av samma typ
från Göteborg. Totalt fanns i Norrköping 26
vagnar av denna modell. De ursprungliga
vagnarna fick plattformarna förlängda på
samma sätt som Göteborgsvagnarna år 1927.

Vagntypen var i ordinarie trafik till 1958 då
linje 1 lades ner.

Donerad till SSS november 1967 av Norrköpings Kommunala Affärsverk.
Före övertagandet genomgången och målad av NKA. Som motprestation ombe-sörjde SSS transporten av ploglok SL 9203 till Norrköping 1967-12-16.
Transporterad per låglastare till Malmköping 1967-12-16.
Användes som Prag 123 i filmen Förvandlingen inspelad i maj 1975.
Utlånad till Norrköpings Lokaltrafik för att användas i sightseeingtrafik under 1984.
Transporterad till Norrköping per trailer 1983-11-11. Genom NL:s försorg har vagnen genomgått en lätt korgrevision under vintern 1983/1984.
Transporterad från Norrköping till Malmköping per trailer 1984-11-27.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1984 03 06.
Storrevision påbörjad 2000-01-03.

Vagntypens historia:
NKA (mv) Denna vagnserie köptes inför 1906 års konst och industriutställning. Vagntypen var identisk med Göteborgs vagntyp M1. De levererades från ASEA i Västerås. Vagnarna var åtta meter långa, 2,05 meter breda och hade ett axelavstånd på 1,8 meter. De tog 20 sittande och 20 stående passagerare. ”Trucken”, underredet, var av kraftigare konstruktion än på vagnarna 1 – 12. Vagnarnas övriga utrustning överensstämde med de tidigare. Ombyggnaderna följer också de tidigare. Ända skillnaden är att dessa tre vagnar aldrig får den långa plattformsmodellen och att de byggs om senare än de övriga. Vagnarna blev långlivade och den första som försvann skrotades 1957. En av vagnarna, vagn 15, finns bevarad på spårvägsmuseet i Malmköping