Veteranspårvagnar i Norrköping

Veterantrafik

Vagn 10 Söder TullViss beställningstrafik för mindre sällskap kommer att kunna genomföras under september och oktober 2021 samt från april 2022, dock med de restriktioner som myndigheterna utfärdar. Under vinterhalvåret erbjuder vi endast uthyrning av vagnar från 1960-talet.

Under september 2021 och under sommaren 2022 kommer stora delar av linjenätet i Norrköping att vara avstängt för trafik. Detta begränsar möjligheterna för beställningstrafiken och gör att köralternativen blir ganska få.

Vi tar emot beställning på telefon 070-401 97 84, vilket är Svenska Spårvägssällskapet Östgötaavdelningens telefon. Om svar inte sker direkt lämna ett meddelande. Ännu säkrare är att skicka ett epost till Svenska Spårvägssällskapet Östgötaavdelningen: ostgota@sparvagssallskapet.se. Vi ringer upp eller svarar via epost.

Spårvägsmuseet

Spårvägsmuseet i Norrköping visar vagnar, föremål och bilder från mer än 110 år och är ett samarbete mellan Norrköpings kommun Tekniska kontoret och Svenska Spårvägssällskapet Östgötaavdelningen.

Öppet

För studiebesök av grupper hålls museet öppet efter anmälan på tel 0730-49 96 26. I första hand dagtid på vardagar men annan tid kan förekomma efter överenskommelse.