Gårdahallen

Adress
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg


GårdahallenVagnhallen byggdes 1930 som komplement till numera rivna Vagnhallen Stampen. 1989 flyttade Spårvägssällskapet Ringlinien in och efter en motion i Göteborgs kommunfullmäktige 1995 beslutades att hallen skulle bevaras som vagnhall för den historiska vagnparken. Hallen är ungefär 90 meter lång och har 8 spår. Idag är endast spår 7 och 8 genomgående med möjlighet till in eller utfart i norr och söder.

Åker du »kollektivt« så är det busslinje 60 till »Vagn­hallen Gårda«  eller spårvagnslinje 1, 3, 6 eller 8 till »Svingeln« som gäller. Är du bilburen parkerar du bäst i parkeringshuset intill Göteborg Energi eller ovanpå vagnhallen Rantorget (in­fart från Willinsbron).

Kommande evenemang

  • Det finns inga evenemang på denna plats.