Spårvägsstäder i östra Tyskland

Claes-Göran Waborg och Ulf Nilsson har tillsammans har besökt alla dessa städer, totalt hela 27 st., och berättar i ord och bild. Tyngdpunkten ligger på de mindre systemen – hur länge kommer de att finnas kvar?

Om inget annat anges är platsen klubblokalen i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) och tiden kl. 19–ca 21 för programpunkterna. Åker du »kollektivt« så är det busslinje 60 till »Vagnhallen Gårda« eller spårvagnslinje 1, 3, 6 eller 8 till »Svingeln« som gäller. Är du bilburen parkerar du bäst i parkeringshuset intill Göteborg Energi eller ovanpå vagnhallen Rantorget (infart från Willinsbron). Programmet är ett sam­­arrangemang med Spårvägssällskapet RINGLINIEN.

 


Datum/Tid
torsdag 28 januari 2016
kl. 19:00 - 21:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang