Moderna spårvägssystem i Nordamerika

Några Moderna spårvägssystem i Nordamerika – Björn Stråhle berättar och visar bilder. Även i bilismens förlovade land kan man se hur spårburen trafik nu återtar gatubilden i många städer.
Precis som i Europa så har spårväg blivit ett verktyg i rehabiliteringen av nedslitna citykärnor. Björn Stråhle som ofta och gärna reser till denna världsdel ger några exempel från ”over there”.

Om inget annat anges är platsen klubblokalen i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) och tiden kl. 19–c:a 21 för programpunkterna. Åker du »kollektivt« så är det antingen busslinje 60 till »Vagnhallen Gårda« – följ Anders Personsgatan till Sixten Camps Gata och följ denna till hallen, eller spårvagnslinje 1, 3, 6, 8 eller bussar till »Svingeln« – följ Bältgatan och över bron. Ingången är från norra hallgården jämte spår 8. Är du bilburen parkerar du bäst i parkeringshuset intill Göteborg Energi eller ovanpå vagnhallen Rantorget (infart från Willinsbron). Programmet är ett samarrangemang med Spårvägssällskapet Ringlinien.


Datum/Tid
torsdag 11 april 2019
kl. 19:00 - 21:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang