Hur går Ringlinien vidare med kommande renoveringar?

Snart står en nyrestaurerad släpvagn klar – vagn 248. Vidare görs också arbeten på vagn 240. När detta är klart under 2014 så ligger det stora renoveringsobjektet vagn 71 framför SSR. Vagnen som kom hem från USA skall åter-ställas så att den kan komma ut på Göteborgs gator. Ringlinien har också ett antal andra vagnar och bussar som kräver mer eller mindre arbete för att kunna komma i trafik. Vi tar denna kväll till en diskussion kring olika möjligheter och hur Ringlinien skall prioritera.

Åker du »kollektivt« så är det busslinje 60 till »Vagn­hallen Gårda«  eller spårvagnslinje 1, 3, 6 eller 8 till »Svingeln« som gäller. Är du bilburen parkerar du bäst i parkeringshuset intill Göteborg Energi eller ovanpå vagnhallen Rantorget (in­fart från Willinsbron). Programmet är ett sam­­arrangemang med Spårvägssällskapet Ringlinien.


Datum/Tid
torsdag 23 januari 2014
kl. 19:00 - 21:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang