Det gamla Danmark – spårvagnsminnen från en gången tid

Claes-Göran Waborg visar bilder och film från spårvägar i Danmark förra gången det begav sig. Köpenhamn, Odense och Århus var spårvägsstäderna i Danmark. Ämnet är dock högaktuellt eftersom det snart öppnar en »letbane«, spårväg, i Århus. Vi har all anledning att återkomma till den moderna spårvägen, men denna majkväll ska vi ägna åt historien.

Om inget annat anges är platsen klubblokalen i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) och tiden kl. 19–ca 21 för programpunkterna. Åker du »kollektivt« så är det busslinje 60 till »Vagnhallen Gårda« eller spårvagnslinje 1, 3, 6 eller 8 till »Svingeln« som gäller. Är du bilburen parkerar du bäst i parkeringshuset intill Göteborg Energi eller ovanpå vagnhallen Rantorget (infart från Willinsbron). Programmet är ett sam­­arrangemang med Spårvägssällskapet RINGLINIEN.


Datum/Tid
torsdag 4 maj 2017
kl. 19:00 - 21:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang