VGJ-afton med Georg Söderberg

Västgötabanan var en viktig järnväg för Göteborg. Den smalspåriga banan blev dock oekonomisk under 1960-talet och när Göteborg skulle bebygga Angered behövdes utrymmet för att dra spårvägslinjen dit. Denna kväll har Georg lovat att stå för en helkväll med VGJ som tema.

Om inget annat anges är platsen klubblokalen i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) och tiden kl. 19–ca 21 för programpunkterna. Åker du »kollektivt« så är det busslinje 60 till »Vagnhallen Gårda« eller spårvagnslinje 1, 3, 6 eller 8 till »Svingeln« som gäller. Är du bilburen parkerar du bäst i parkeringshuset intill Göteborg Energi eller ovanpå vagnhallen Rantorget (infart från Willinsbron). Programmet är ett sam­­arrangemang med Spårvägssällskapet RINGLINIEN.


Datum/Tid
torsdag 17 november 2016
kl. 19:00 - 21:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang