Från Jungfrunäs till Leninbyn

Per Rickheden berättar om spårvägen i Viborg. Den för oss idag ganska obekanta ryska staden Viborg hade en spårväg som överlevde många maktskiften och kriser. Per Rickheden är en välkänd spårvägshistoriker som tagit Viborg till sitt hjärta och historien om dess spårväg till våra bokhyllor.

Åker du »kollektivt« så är det busslinje 60 till »Vagn­hallen Gårda«  eller spårvagnslinje 1, 3, 6 eller 8 till »Svingeln« som gäller. Är du bilburen parkerar du bäst i parkeringshuset intill Göteborg Energi eller ovanpå vagnhallen Rantorget (in­fart från Willinsbron). Programmet är ett sam­­arrangemang med Spårvägssällskapet Ringlinien.


Datum/Tid
torsdag 12 november 2015
kl. 19:00 - 21:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang