Vancouver – stad med spår av en olympiad

Dan Aronsson berättar om Vancouver som är en av Kanadas storstäder. Staden hade en gång ett omfattande spårvägsnät. Det lades ned och ersattes med trådbussar. Det finns mycket spårburen trafik, bl.a. i form av ”Sky-train”, som namnet till trots ändå mera bär prägel av tunnelbana.

Om inget annat anges är platsen klubblokalen i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) och tiden kl. 19–ca 21 för programpunkterna. Åker du »kollektivt« så är det busslinje 60 till »Vagn­hallen Gårda«  eller spårvagnslinje 1, 3, 6 eller 8 till »Svingeln« som gäller. Är du bilburen parkerar du bäst i parkeringshuset intill Göteborg Energi eller ovanpå vagnhallen Rantorget (in­fart från Willinsbron). Programmet är ett sam­­arrangemang med Spårvägssällskapet RINGLINIEN.


Datum/Tid
torsdag 13 mars 2014
kl. 19:00 - 21:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang