BSAB (mv)

Brändö Spårvägsaktiebolag litt (mv) nr 1-2

(mv)
© Anders G Rehnström

data för typen (mv)
Fordon:  motorvagn 
Typ:  fyraxlig tvåriktning (4xZR) 
Bolag:  Brändö Spårvägsaktiebolag (BSAB) 
Stad:  Helsingfors 
Littera:  (mv) 
Vagnsnummer:  1-2 
Ursprungligt antal: 
Tillverkare:  ASEA, AEG 1917 
Spårvidd (mm):  1000 
Längd (mm):  11500 
Bredd (mm):  2150 
Höjd (mm):   
Vikt (kg):  17500 
Axelföljd:  Bo'Bo' 
Axelavstånd (mm):  1520 
Boggiecentrumavstånd (mm):  5000 
Hjuldiameter (mm):   
Hjulringsbredd (mm):
Motortyp:
Motorstyrka (kW):  4x22,1 
Kontrollertyp:
Koppeltyp:
Kompressor:
Driftspänning:   
Max hastighet (km/h):   
Dörrordning:
Antal passagerare:  28 sittande + 14 stående = 42 passagerare 
Utrangerade:  utrangerade 
Notering:   

Bevarade vagnar:
BSAB  nr 1
motorvagn
BSAB nr 1
         

Vagntypens historia:
Vagnarna byggdes färdiga redan år 1917, men på grund av första världskriget, revolutionen i Ryssland och inbördeskriget i Finland år 1918 levererades vagnarna först 1919.

HSO köpte banan, vagnarna och koncessionen år 1928, vagnarna blev:
HRO/HSO 1-2
1943: HRO/HSO 113-114
1945: HKL/HST 68-69.

Trafiken bedrevs redan från början av HRO/HSO - till en större del användes HRO/HSO-vagnar, detta gällde även de två av BS ägda vagnar.
HRO/HSO och HKL/HST trafikerade linjen till Brändö fram till nedläggningen år 1950.

M. G. Stenius Oy

Bolaget ägde linjerna från Helsingfors till Haga och Munksnäs åren 1914-1926, HRO/HSO köpte linjerna 1.1.1927. HRO/HSO bedrev trafiken och använde enbart sina egna vagnar på linjen. Stenius-bolaget hade nog en egen elektrisk lokomotiv (byggd av ASEA år 1915, två axlar) för sin egen lokala godstrafik.