BSAB (mv)

Brändö Spårvägsaktiebolag class (mv) no 1-2

(mv)
© Anders G Rehnström

data for the class (mv)
Vehicle:  motor car 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Company:  Brändö Spårvägsaktiebolag (BSAB) 
Town:  Helsingfors 
Class:  (mv) 
Car number:  1-2 
Built number: 
Manufacturer:  ASEA, AEG 1917 
Gauage (mm):  1000 
Length (mm):  11500 
Width (mm):  2150 
Height (mm):   
Weight (kg):  17500 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  1520 
Boggie center base (mm):  5000 
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  4x22,1 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  28 seating + 14 standing = 42 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:   

Preserved cars:
BSAB  nr 1
motorvagn
BSAB nr 1
         

The history of the class (only in Swedish):
Vagnarna byggdes färdiga redan år 1917, men på grund av första världskriget, revolutionen i Ryssland och inbördeskriget i Finland år 1918 levererades vagnarna först 1919.

HSO köpte banan, vagnarna och koncessionen år 1928, vagnarna blev:
HRO/HSO 1-2
1943: HRO/HSO 113-114
1945: HKL/HST 68-69.

Trafiken bedrevs redan från början av HRO/HSO - till en större del användes HRO/HSO-vagnar, detta gällde även de två av BS ägda vagnar.
HRO/HSO och HKL/HST trafikerade linjen till Brändö fram till nedläggningen år 1950.

M. G. Stenius Oy

Bolaget ägde linjerna från Helsingfors till Haga och Munksnäs åren 1914-1926, HRO/HSO köpte linjerna 1.1.1927. HRO/HSO bedrev trafiken och använde enbart sina egna vagnar på linjen. Stenius-bolaget hade nog en egen elektrisk lokomotiv (byggd av ASEA år 1915, två axlar) för sin egen lokala godstrafik.