BSAB (mv)

Brändö Spårvägsaktiebolag baureihe (mv) nr 1-2

(mv)
© Anders G Rehnström

data für baureihe (mv)
Fahrzeug:  Triebwagen 
Baureihe:  vierachsiger zweirichtung (4xZR) 
Firma:  Brändö Spårvägsaktiebolag (BSAB) 
Stadt:  Helsingfors 
Baureihe:  (mv) 
Wagennummer:  1-2 
Ursprungliche anzahl: 
Hersteller:  ASEA, AEG 1917 
Spurweite (mm):  1000 
Länge (mm):  11500 
Breite (mm):  2150 
Höhe (mm):   
Gewicht (kg):  17500 
Achsanordnung:  Bo'Bo' 
Achsstand (mm):  1520 
Drehzapfenabstand (mm):  5000 
Raddurchmesser (mm):   
Rad-Laufflächenbreite (mm):
Motorenklasse:
Motorenstärke (kW):  4x22,1 
Steuerungklasse:
Kopplungklasse:
Kompressor:
Betriebsspannung:   
Höchstegeswindigkeit (km/h):   
Türanordnung:
Anzahl fahrgäste:  28 sitzplätze + 14 stehplätze = 42 fahrgäste 
Verschrottet:  utrangerade 
Notierung:   

Bewahrte wagen:
BSAB  nr 1
motorvagn
BSAB nr 1
         

Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Vagnarna byggdes färdiga redan år 1917, men på grund av första världskriget, revolutionen i Ryssland och inbördeskriget i Finland år 1918 levererades vagnarna först 1919.

HSO köpte banan, vagnarna och koncessionen år 1928, vagnarna blev:
HRO/HSO 1-2
1943: HRO/HSO 113-114
1945: HKL/HST 68-69.

Trafiken bedrevs redan från början av HRO/HSO - till en större del användes HRO/HSO-vagnar, detta gällde även de två av BS ägda vagnar.
HRO/HSO och HKL/HST trafikerade linjen till Brändö fram till nedläggningen år 1950.

M. G. Stenius Oy

Bolaget ägde linjerna från Helsingfors till Haga och Munksnäs åren 1914-1926, HRO/HSO köpte linjerna 1.1.1927. HRO/HSO bedrev trafiken och använde enbart sina egna vagnar på linjen. Stenius-bolaget hade nog en egen elektrisk lokomotiv (byggd av ASEA år 1915, två axlar) för sin egen lokala godstrafik.