HSS F1

Helsingborgs Stads Spårvägar litt F1 nr 41-45
"mustang"

ingen bild

data för typen F1 "mustang"
Fordon:  motorvagn 
Typ:  tvåaxlig enriktning (2xER) 
Bolag:  Helsingborgs Stads Spårvägar (HSS) 
Stad:  Helsingborg 
Littera:  F1  "mustang"
Vagnsnummer:  41-45 
Ursprungligt antal: 
Tillverkare:  ASEA 1948 
Bemanning: enmansbetjänad
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  11400 
Bredd (mm):  2200 
Höjd (mm):  3500 
Vikt (kg):  11850 
Axelföljd:  Bo 
Axelavstånd (mm):  2700 
Boggiecentrumavstånd (mm):   
Hjuldiameter (mm):  780 
Hjulringsbredd (mm): 95
Motortyp: ASEA LJB27-32
Motorstyrka (kW):  2x55 
Kontrollertyp: ASEA CBK44, kamvals
Koppeltyp: albert
Kompressor: Stal PV-212
Driftspänning:   
Max hastighet (km/h):  50 
Dörrordning: V 2-000-0, reservdörr höger sida bak
Antal passagerare:  26 sittande + 44 stående = 70 passagerare 
Utrangerade:  utrangerade 
Notering:   

Bevarade vagnar:
HSS F1 nr 43
motorvagn
HSS F1 nr 43
         

Vagntypens historia:
Vagnen är av ASEA lilla mustang typ som levererades i två serier till Helsingborg. Vagnarna 41-45 hade litt F1 och levererades 1948 medan vagnarna 46-55 hade litt F2 och levererades 1949. Samma typ av mustang levererades även till Norrköping (M48 och M51).

Vagntypen trafikerade linjerna 1 och 3 fram till trafiken nedlades i Helsingborg den 2 september 1967.

Några obetydliga skärmar på väggarna i vagnens inre delade den bakre rökar avdelningen från den främre rökfria avdelningen!