GS M23

Göteborgs Spårvägar litt M23 nr 1-63
"mustang"

M23
© PG Andersson

data för typen M23 "mustang"
Fordon:  motorvagn 
Typ:  fyraxlig enriktning (4xER) 
Bolag:  Göteborgs Spårvägar (GS) nytt fönster 
Stad:  Göteborg 
Littera:  M23  "mustang"
Vagnsnummer:  1-63 
Ursprungligt antal:  63 
Tillverkare:  Hägglund 1948-1952 
Bemanning: fast konduktör
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  13080 
Bredd (mm):  2500 
Höjd (mm):   
Vikt (kg):  16000 
Axelföljd:  Bo'Bo' 
Axelavstånd (mm):  1800 
Boggiecentrumavstånd (mm):  5900 
Hjuldiameter (mm):   
Hjulringsbredd (mm):
Motortyp:
Motorstyrka (kW):  200 
Kontrollertyp:
Koppeltyp:
Kompressor:
Driftspänning:   
Max hastighet (km/h):   
Dörrordning:
Antal passagerare:  31 sittande + 74 stående = 105 passagerare 
Utrangerade:  utrangerade 
Notering:  Tidigare typbeteckning MBO4 

Bevarade vagnar:
GS M23 nr 14
motorvagn
GS M23 nr 14
GS M23 nr 15
motorvagn
GS M23 nr 15
GS M23 nr 61
motorvagn
GS M23 nr 61
GS M23 nr 63
motorvagn
GS M23 nr 63
   

Vagntypens historia:
GS andra mustangtyp, vagnarna levererades i två serier:
Nr 1-35 åren 1948-49.
Nr 36-60 åren 1951-52.

Samtliga tillverkade av Hägglund & Söner

Nr 59 och 60 var pedalmanövrerade och utrustade för multipeldrift när de kom till Göteborg, detta för experiment inför typ M 25. Vagnarna ombyggdes senare till M23 standard d v s med rattkontroller.

M23 utökades 1956 med ytterligare tre vagnar köpta från Gävle, GSS nr 22, 23 och 24. Dessa ombyggdes till M23 respektive nr 61-63 av GS.

M23 ombyggdes till högertrafik i olika etapper och rullade i högertrafik under några få år. Våren 1970 hade GS erhållit så pass många typ M 29 att M23 + S27 upphörde i ordinarie trafik. Därefter sågs vagntypen enbart som extravagnar. De togs ur trafik 1975. De användes som övningsvagnar fram till mitten av 1980-talet, därefter började skrotningen av M23.

Följande M23 är sålda eller bevarade nr:
Djurgårdslinjen: 12, 14, 18, 19, 25, 30.
Ringlinien: 15, 61 och 63. Vagn 63 väntar på renovering.
Oslo: 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58.
GS: 62 luftledningsinspektionsvagn.

Vagn 14 (SL/SS A31 nr 328) återfick inför firandet av Högertrafikomläggningen i Malmköping 2017-09-02 sitt Göteborgsnummer 14 samt Göteborgs stadsvapen på sidorna

GS nr fd senare senast
M23 12   SL/SS A31 nr 330  
M23 14   SL/SS A31 nr 328 GS M23 nr 14
M23 18   SL/SS A31 nr 331  
M23 19   SL/SS A31 nr 329  
M23 25   SL/SS A31 nr 332  
M23 30   SL/SS A31 nr 333  
M23 49   OS MBG nr 257  
M23 51   OS MBG nr 258  
M23 53   OS MBG nr 254  
M23 54   OS MBG nr 259  
M23 56   OS MBG nr 255  
M23 57   OS MBG nr 260  
M23 58   OS MBG nr 256  
M23 61 GSS 22 GS M23 63 (!)  
M23 62 GSS 23 arbetsvagn nr 136  
M23 63 GSS 24