Ringvägshallen (Rvh)

Ringvägen Södermalm Stockholm

ingen bild

data för hall
Fordon:  hästspårväg hästspårväg   ångspårväg ångspårväg   spårvagn spårväg      
Öppnad:    1887   
Stängd:    1956   
Antal spår:       
Hallspår (m):     
Notering:    vid nedläggningen överfördes vagnarna till Söderhallen