Ringvägshallen (Rvh)

Ringvägen Södermalm Stockholm

ingen bild

data for depo
Vehicle:  hästspårväg horse tramway   ångspårväg steam tramway   spårvagn electric tramway      
Open:    1887   
Closes:    1956   
Numbers of tracks:       
Meters of tracks (m):     
Note:    vid nedläggningen överfördes vagnarna till Söderhallen