Ringvägshallen (Rvh)

Ringvägen Södermalm
Stockholm

ingen bild

data für wagenhalle
Fahrzeug:  hästspårväg pferdestraßenbahn   ångspårväg dampfstraßenbahn   spårvagn elektrische straßenbahn      
Geöffnet :    1887   
Geschlossen:    1956   
Anzahl der Tracks:       
Summe der Gleise (m):     
Notierung:    vid nedläggningen överfördes vagnarna till Söderhallen