Atlas

  stad öppnad stängd  
bensinspårväg Stockholm se 1924-04-14 1929-03-01 nedlagd pdf karta wikipedia 
bergbana Stockholm (Skansens Bergbana) se 1897-07-21 idrift pdf karta wikipedia 
bergbana Stockholm (Nybohovs Hissbana) se 1964-04-05 idrift pdf karta wikipedia 
förortsbana Stockholm (Saltsjöbanan) se 1893-07-02 idrift karta foto wikipedia 
förortsbana Stockholm (Roslagsbanan) se 1894-09-01 idrift karta foto wikipedia 
hästspårväg Stockholm (Norra bolaget) se 1877-07-10 1905-02-10 nedlagd pdf karta wikipedia 
hästspårväg Stockholm (Södra bolaget) se 1887-08-11 1901-11-15 nedlagd pdf karta wikipedia 
pendeltåg Stockholm (Pendeltåg) se 1968-04-22 idrift pdf karta foto wikipedia 
spårväg Stockholm (Södra bolaget) se 1901-09-05 1916-12-31 nedlagd pdf wikipedia 
spårväg Stockholm se 1901-09-05 idrift pdf karta foto wikipedia 
spårväg Stockholm (Norra bolaget) se 1904-02-13 1916-12-31 nedlagd pdf wikipedia 
trådbuss Stockholm se 1941-01-20 1964-08-31 nedlagd pdf karta wikipedia 
tunnelbana Stockholm (Tunnelbanan) se 1950-10-01 idrift pdf karta foto wikipedia 
ångspårväg Stockholm (Södra bolaget) se 1887-08-11 1901-11-15 nedlagd pdf karta wikipedia 
 
visar post 1 till 14 (av 14)