Atlas

  stad öppnad stängd  
bensinspårväg Stockholm, Sverige 1924-04-14 1929-03-01 nedlagd pdf karta  
bergbana Stockholm, Sverige (Skansens Bergbana) 1897-07-21 idrift pdf karta  
bergbana Stockholm, Sverige (Nybohovs Hissbana) 1964-04-05 idrift pdf karta  
förortsbana Stockholm, Sverige (Saltsjöbanan) 1893-07-02 idrift karta foto  
förortsbana Stockholm, Sverige (Roslagsbanan) 1894-09-01 idrift karta foto  
hästspårväg Stockholm, Sverige (Norra bolaget) 1877-07-10 1905-02-10 nedlagd pdf karta  
hästspårväg Stockholm, Sverige (Södra bolaget) 1887-08-11 1901-11-15 nedlagd pdf karta  
pendeltåg Stockholm, Sverige (Pendeltåg) 1968-04-22 idrift pdf karta foto  
spårväg Stockholm, Sverige (Södra bolaget) 1901-09-05 1916-12-31 nedlagd pdf  
spårväg Stockholm, Sverige 1901-09-05 idrift pdf karta foto  
spårväg Stockholm, Sverige (Norra bolaget) 1904-02-13 1916-12-31 nedlagd pdf  
trådbuss Stockholm, Sverige 1941-01-20 1964-08-31 nedlagd pdf karta  
tunnelbana Stockholm, Sverige (Tunnelbanan) 1950-10-01 idrift pdf karta foto  
ångspårväg Stockholm, Sverige (Södra bolaget) 1887-08-11 1901-11-15 nedlagd pdf karta  
 
visar post 1 till 14 (av 14)