Mörby verkstäder

Danderyd
Stockholm

ingen bild

data för hall
Fordon:  förortsbana förortsbana      
Bana:  Roslagsbanan 
Öppnad:    1906   
Stängd:       
Antal spår:       
Hallspår (m):     
Notering:    Roslagsbanan verkstad   

Vagnhallens historia:
Adress i Danderyds kommun, men noterad i Stockholm för enkelhetens skull.