Mörby verkstäder

Danderyd
Stockholm

ingen bild

data for depo
Vehicle:  förortsbana suburban railway      
Line:  Roslagsbanan 
Open:    1906   
Closes:       
Numbers of tracks:       
Meters of tracks (m):     
Note:    Roslagsbanan verkstad   

The history of the depo (only in Swedish):
Adress i Danderyds kommun, men noterad i Stockholm för enkelhetens skull.