Ordlista

Ordlistan översätter de vanligaste spårvagnstekniska orden till engelska, tyska, norska, danska, finska mm. Fattas ett ord är ni välkomna att bidra.
Välj språk för tredje kolumnen: Deutsch deutsch   Dansk dansk   Norsk norsk   Suomi suomi   Eesti eesti   Latviski latviski  

Svenska svenska English english stigande Dansk dansk
boggielokomotiv     
boggiemanövervagn     
boggiemotorvagn     
boggiesläpvagn     
slipvagn     
ledbuss  articulated bus   
ledvagn  articulated car  ledvogn 
axelföljd  axel arrangement  axel arrangement 
axlar  axels  axler 
kaross  body  karosse 
boggie  boggie   
boggiecentrumavstånd  boggie center base   
leverantör  builder  leverandør 
byggd  built  bygged 
byggt antal  built number   
ursprungligt antal  built number   
bygg år  built year  byggeår 
buss  bus  bus 
vagn  car  vogn 
vagnsnummer  car number  vognsnummer 
chassi  chassis  chassi 
chassinummer  chassis number  chassinummer 
rörlig konduktör  circulationg conductor  ambulerende konduktør 
littera  class  litra 
stängd  closed  lukket 
färg  colour  farve 
förortståg  commuter train   
lokaltåg  commuter train  s-tog, lokaltog 
pendeltåg  commuter train  s-tog, regionaltog 
bolag  company  selskab 
företag  company  selskab 
bemanning  crew  personale 
vagnhall  depot  remise 
dörrar  doors  døre 
tvåriktningsvagn  double-ended car  toretningsvogn 
manövervagn (möv)  driving trailer car   
första registreringsnummer  first registration number  første nummerplade 
fd  former   
före detta  former   
bensinspårvagn (bsv)  gasoline tram  benzinsporvogn 
spårvidd  gauge  sporvidde 
höjd  height  høyde 
hästspårvagn (hsv)  horse tram  hestesporvogn 
placering  housed  hjemmested 
senaste revision  last renovation   
längd  length  lengde 
längd över koppel  length over couplers   
bana  line   
låggolv  low floor  lavgulv 
karta  map  kort 
hastighet  max speed  hastighed (højeste) 
max hastighet  maximum speed  maks hastighed 
motorstyrka  motor power  motorstyrke 
motorvagn  motorised car  motorvogn 
museivagn  museum tram  museumsvogn 
museum år  museum year  museum år 
nr  no  no 
notering  note  notering 
anmärkning  notes  anmerkning 
nummer  number  nummer 
antal byggda  number built  antal bygget 
motorantal  numbers of motors  antal motorer 
antal passagerare  numbers of passanger  antal passagerer 
antal spår  numbers of tracks  antal spor 
deponerad hos  on loan to   
enmansbetjänad  one-man operated  enmansbetjent 
öppen  open  åben 
öppnad  opened  åbnet 
driftsspänning  operating current   
driftsklass  operation category  driftsklasse 
trafikföretag  operator  selskab 
ursprung  origin   
ur trafik  out of service  ikke i trafik 
utrangerade  out of service  udrangert 
ägare  owner  ejer 
passagerare  passenger  passagerer 
effekt  power  effekt 
bevarandeklass  preservation category   
bevarade vagnar  preserved cars   
rälvagn  rail car   
järnväg  railway  jernbane 
järnvägsvagn  railway car  jernbanevogn 
ombyggd  rebuilt  ombygged 
registreringsnummer  registration number  registreringsnummer 
linje  route   
sittplatser  seating capacity  sideplatser 
varav sittande  seating capacity  hvoraf sidene 
enriktningsvagn  single-ended car  enriktningsvogn 
ståplatser  standing capacity  ståplasser 
varav stående  standing capacity  hvoraf stående 
station (stn)  station  station 
fast konduktör  stationary conductor  fast konduktør 
ångspårvagn (åsv)  steam powered tram  dampsporvogn 
hållplats  stop  stoppested 
hållplatser  stops   
tunnelbanevagn (tv)  subway car  tunnelvogn 
tunnelbana  subway, underground  tunnelbane, metro 
vagnhallen  the depot  remisen 
vagnens historia  the history of the car   
vagntypens historia  the history of the vehicle class   
hallspår  total tracks  remisespor 
stad  town  by 
spår  track   
släpbuss  trailer bus   
släpvagn (sv)  trailer car  bivogne 
tåg  train  tog 
spårväg  tramway  sporvej 
spårvagn (spv)  tramway car  sporvogn 
trådbuss (tb)  trolleybus  trolleybus 
tvåmansbetjänad  two-man operated  tomansbetjenet 
typ  type  type 
motortyp  type of motor  motortype 
ringdiameter fram  tyre diameter, front  hjulringsdiameter frem 
ringdiameter bak  tyre diameter, rear  hjulringsdiameter bag 
obemannad  unmanned  ubemanned 
fordon  vehicle  køretøj 
vikt  weight  vekt 
hjuldiameter  wheel diameter  hjuldiameter 
axelavstånd  wheelbase  axelafstand 
bredd  width  bredde 
skrotad  withdrawn   
verkvagn  work car  arbejdsvogn 
år  year  år 
leveransår  year of delivery   
ombyggd år  year rebuilt  ombygged år