Ordlista

Ordlistan översätter de vanligaste spårvagnstekniska orden till engelska, tyska, norska, danska, finska mm. Fattas ett ord är ni välkomna att bidra.
Välj språk för tredje kolumnen: Deutsch deutsch   Dansk dansk   Norsk norsk   Suomi suomi   Eesti eesti   Latviski latviski  

Svenska svenska English english Norsk norsk
anmärkning  notes  anmerkning 
antal byggda  number built  antall bygde 
antal passagerare  numbers of passanger  antall passasjerer 
antal spår  numbers of tracks  antall spor 
axelavstånd  wheelbase  akselavstand 
axelföljd  axel arrangement  akselrekkefølge 
axlar  axels  akslet 
bana  line  bane 
bemanning  crew  bemanning 
bensinspårvagn (bsv)  gasoline tram  bensinsporvogn 
bevarade vagnar  preserved cars  bevarte vogner 
bevarandeklass  preservation category  bevaringsklasse 
boggie  boggie  boggi 
boggiecentrumavstånd  boggie center base  boggisenteravstand 
boggielokomotiv     
boggiemanövervagn     
boggiemotorvagn     
boggiesläpvagn     
bolag  company  selskap 
bredd  width  bredde 
buss  bus  buss 
bygg år  built year  byggeår 
byggd  built  bygd 
byggt antal  built number  bygget antall 
chassi  chassis  chassi 
chassinummer  chassis number  chassinummer 
deponerad hos  on loan to   
driftsklass  operation category  driftsklasse 
driftsspänning  operating current   
dörrar  doors  dører 
effekt  power  timeytelse 
enmansbetjänad  one-man operated  enmannsbetjent 
enriktningsvagn  single-ended car  enretningsvogn 
fast konduktör  stationary conductor  fast konduktør 
fd  former  tidligere 
fordon  vehicle  kjøretøy 
färg  colour  farge 
före detta  former  tidligere 
företag  company  selskab 
förortståg  commuter train  forstadsbanetog 
första registreringsnummer  first registration number  første registreiringsnummer 
hallspår  total tracks  vognhallspor 
hastighet  max speed  hastighet 
hjuldiameter  wheel diameter  hjuldiameter 
hållplats  stop  holdeplass 
hållplatser  stops  holdeplasser 
hästspårvagn (hsv)  horse tram  hestesporvogn 
höjd  height  høyde 
järnväg  railway  jernbane 
järnvägsvagn  railway car  jernbanevogn 
kaross  body  karosseri 
karta  map  kart 
ledbuss  articulated bus  leddbuss 
ledvagn  articulated car  leddvogn 
leveransår  year of delivery  leveranseår 
leverantör  builder  leverandør 
linje  route  linje 
littera  class  litra 
lokaltåg  commuter train  lokaltog 
låggolv  low floor  lavgulv 
längd  length  lengde 
längd över koppel  length over couplers  lengde over kobbling 
manövervagn (möv)  driving trailer car  manøvervogn 
max hastighet  maximum speed  maksimal hastighet 
motorantal  numbers of motors  antall motorer 
motorstyrka  motor power  timeytelse 
motortyp  type of motor  motortype 
motorvagn  motorised car  motorvogn 
museivagn  museum tram  museumsvogn 
museum år  museum year  museumsår 
notering  note  notering 
nr  no  nr 
nummer  number  nummer 
obemannad  unmanned  ubemannet 
ombyggd  rebuilt  ombygd 
ombyggd år  year rebuilt  ombygd år 
passagerare  passenger  passasjerer 
pendeltåg  commuter train  pendeltog 
placering  housed  plassering 
registreringsnummer  registration number  registreringsnummer 
ringdiameter bak  tyre diameter, rear  ringdiameter bak 
ringdiameter fram  tyre diameter, front  ringdiameter forran 
rälvagn  rail car   
rörlig konduktör  circulationg conductor  vandrende konduktør 
senaste revision  last renovation  seneste revisjon 
sittplatser  seating capacity  sitteplasser 
skrotad  withdrawn  opphugget 
slipvagn     
släpbuss  trailer bus  buss tillhenger 
släpvagn (sv)  trailer car  tilhenger 
spår  track  spor 
spårvagn (spv)  tramway car  sporvogn 
spårvidd  gauge  sporvidde 
spårväg  tramway  sporvei 
stad  town  by 
station (stn)  station  stasjon 
ståplatser  standing capacity  ståplasser 
stängd  closed  stengt 
trafikföretag  operator  selskap 
trådbuss (tb)  trolleybus  trolleybuss 
tunnelbana  subway, underground  tunnelbane 
tunnelbanevagn (tv)  subway car  tunnelbanevogn 
tvåmansbetjänad  two-man operated  tomansbetjent 
tvåriktningsvagn  double-ended car  toretningsvogn 
typ  type  type 
tåg  train  tog 
ur trafik  out of service  ute av trafikk 
ursprung  origin  opprinlig 
ursprungligt antal  built number  opprinlig antall 
utrangerade  out of service  utrangert 
vagn  car  vogn 
vagnens historia  the history of the car  vognens historie 
vagnhall  depot  vognhall 
vagnhallen  the depot  vognhallen 
vagnsnummer  car number  vognnummer 
vagntypens historia  the history of the vehicle class  vogntypens historie 
varav sittande  seating capacity  sitteplasser 
varav stående  standing capacity  ståplasser 
verkvagn  work car  arbeidsvogn 
vikt  weight  vekt 
ångspårvagn (åsv)  steam powered tram  dampsporvogn 
år  year  år 
ägare  owner  eier 
öppen  open  åpen 
öppnad  opened  åpnet