Länkar

Just nu finns det 474 länkar i databasen.

Norden
Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Åland,

Baltikum
Estland, Lettland, Litauen,

Europa
Belgien, Bulgarien, Europa, Frankrike, Grekland, Isle of Man, Italien, Kroatien, Nederländerna, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike,

Amerika
Argentina, Brasilien, Chile, Ecuador, Förenta Staterna, Kanada, Mexico, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela,

Asien
Hong Kong, Indien, Japan, Malaysia, Mongolien, Nordkorea, Singapore,

Afrika

Oceanien
Australien, Nya Zeeland,

Övrigt
Samlingssidor, Industri, Program...

 

B företag / Business / geschäft
F Förening / society / verein
M Museum
P Privat / private / privat