Länkar

ar Argentina (ar)

Buenos Aires
Asociación Amigos del Tranvía F spårvagn
Metrovías S.A. B metro

Cordoba
Asociación Amigos del Tranvía de Cordoba (AATC) F spårvagn

Mar del Plata
Mar del Plata M

 

B företag / Business / geschäft
F Förening / society / verein
M Museum
P Privat / private / privat