Länkar

uy Uruguay (uy)

Montevideo
Montevideo Tramways P spårvagn

 

B företag / Business / geschäft
F Förening / society / verein
M Museum
P Privat / private / privat