Länkar

un Förenta Nationerna (un)


International Association of Public Transport B spårvagnmetrotrådbussbusslokalbana

Industry
Alstom B spårvagnmetrolokalbana
Bombardier Transportation B spårvagnmetrolokalbana
CKD B spårvagn

Software
Bahn - railway/tram/streetcar/LRT simulation metrotrådbusslokalbana

 

B företag / Business / geschäft
F Förening / society / verein
M Museum
P Privat / private / privat