Spårvägsutveckling nu på internet

Programkväll: Spårvägsutveckling nu på internet! Spårvägsutvecklingsgruppen inom Ringlinien presenterar sin nya hemsida. Gruppen berättar om hemsidans innehåll och gruppens förslag. De hoppas också på en givande diskussion och välkomnar nya deltagare i gruppens arbete.

Om inget annat anges är platsen klubblokalen i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) och tiden kl. 19–c:a 21 för programpunkterna. Åker du »kollektivt« så är det antingen busslinje 60 till »Vagnhallen Gårda« – följ Anders Personsgatan till Sixten Camps Gata och följ denna till hallen, eller spårvagnslinje 1, 3, 6, 8 eller bussar till »Svingeln« – följ Bältgatan och över bron. Ingången är från norra hallgården jämte spår 8. Är du bilbunden parkerar du bäst i parkeringshuset intill Göteborg Energi eller ovanpå vagnhallen Rantorget (infart från Willinsbron). Programmet är ett samarrangemang med Spårvägssällskapet RINGLINIEN.


Datum/Tid
torsdag 19 september 2019
kl. 19:00 - 21:00

Kategorier


Alla evenemang