Spårvägsplaner i Åbo och Tammerfors

I Finlands andra och tredje största stadsregion planerar man tillsammans för ny spårväg. I båda städerna blir de första stegen ca 20 km av tänkbara 40-50 km spårväg. Spårvägsplaneringen har både i Åbo och i Tammerfors nära koppling till stadsplaneringen.

Mikko Laaksonen, från Åbo i Finland, har följt planeringen i båda städerna på nära håll och även själv deltagit i några av dem. Han kommer i kväll till oss berättar både om nya beslut i saken och tidigare skeden i planeringen.

Mötet äger rum i klubblokalerna Tingsvägen 17, 4tr i Sollentuna. Pendeltåg angör Sollentuna station var 10-15 minut, ta till vänster i norra utgången, huset ifråga ligger till höger. Mötena börjar kl. 18:30, insläpp från ca kl. 17. Janne Rundqvists goda mackor till försäljning i pausen!

Även SJK-medlemmar är varmt välkomna!


Datum/Tid
tisdag 25 november 2014
kl. 18:30 - 21:00

Kategorier


Alla evenemang