Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2015

Härmed kallas aktieägarna i Museispårvägen Malmköping AB till bolagsstämma.

Klockan 19:00 i Stora Bromsklotsen, Alkärrshallen, Falkenbergsgatan 2, Stockholm


Datum/Tid
torsdag 16 april 2015
kl. 19:00 - 20:00

Plats
Alkärrshallen
Falkenbergsgatan 2
115 21 Stockholm

Kategorier


Alla evenemang