Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2016

Härmed kallas aktieägarna i Museispårvägen Malmköping AB till bolagsstämma.


Datum/Tid
tisdag 3 maj 2016
kl. 18:00 - 20:00

Plats
Alkärrshallen
Falkenbergsgatan 2
115 21 Stockholm

Kategorier


Alla evenemang