Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet

Uppdaterad 2024-02-22

Välkommen till Svenska Spårvägssällskapets årsmöte i Malmköping.

Motioner ska vara Svenska Spårvägssällskapets styrelse tillhanda senast 13 februari (60 dagar) innan årsmötet.

Vi erbjuder många trevliga aktiviteter på museispårvägen i Malmköping under årsmötet.

Det är primärt på museispårvägen som Spårvägssällskapet bevarar och hanterar sina samlingar. Museispårvägen i sig är ett bolag som äger lokaler och mark i men alla aktiva är kopplade till Svenska Spårvägssällskapet. Så om du inte innan bekantat dig med museispårvägen innan finns det nu stora möjligheter. För dig som regelbundet besöker museet är vi glada att kunna erbjuda lite andra aktiviteter än en vanlig trafikdag.

Juniorlägret sker även årligen på museet, så ärdu mellan 12-18 år så är detta ett ypperligt tillfälle för dig bekanta dig med verksamheten och samtidigt anmäla dig till vårt juniorläger. Det sker i juli och är en vecka full med roliga och lärorika aktiviteter för alla deltagare som har samma intresse för lokaltrafik.

Lördag 13 april 2024 i Malmköping kl 13.00

Välkommen till vårt årsmöte i Malmköping. Här nedan ser du tidsangivelser för dagen samt dagordning enligt stadgarna.

Kl 10.00

Välkomna till Svenska Spårvägssällskapets lokaltrafikmuseum. Vi öppnar upp portarna för dig som är medlem och vill utforska våra lokaler, åka spårvagn, se vårt arkiv, bussmuseum och vagnhallar. Vi erbjuder en exklusiv möjlighet för alla medlemmar bekanta sig mer med Museispårvägen.

Trafik med buss och spårvagn kommer bedrivas för medlemmar på banan från kl. 10:00 fram till årsmötets start, med ett uppehåll under årsmötet för att sedan fortsätta. Kanske du är nyfiken på hur det är vara aktiv i trafiken på museispårvägen? Du kommer ha alla möjligheter ställa dina frågor till våra aktiva medlemmar känna på hur det är att vara aktiv. På museispårvägen går det även att vara aktiv medlemtär i vårt café.

Titta in i vårt arkiv, här kan du kika vidare på vår arkivverksamhet och prata mer med sällskapets arkivarie. Har du material som kan vara intressant från kanske egna tidigare uppdrag i sällskapet eller liknande tar vi gärna emot dessa. Meddela detta även i förväg så vi kan ta kontakt med dig.

Bussmuseet är öppet och våra aktiva medlemmar från bussgruppen kan berätta om vår bussverksamhet. Vi kan erbjuda dig med busskörkort en trevlig meningsfull fritid med att köra våra bussar. Vi erbjuder även bussarbetshelger för de som vill delta tekniskt.

I våra verkstäder kan du se pågående renovering av bland annat Gävlevagn 21 och Örbyvagn 363. Är du intresserad av banarbeteså är även det ett område man kan enkelt kan bli aktiv medlem inom eller få veta mer om.

Vi erbjuder även gruppvisningar av Trumslagarhallen och Vagnhall 5.

Kl 11.30

Det kommer finnas möjlighet att äta lunch i vårt personalhus Spårmansro och kostar 70 kronor/person. Deltagande måste föranmälas på arsmote@sparvagssallskapet.se senast 8 april.

Föranmälan behövs till lunchen så vi kan planera rätt mängd. Du som redan är aktiv medlem vid museispårvägen anmäler dig enligt normal rutin via MUBS.

Vi har även innan öppet i vårt café där du kan köpa fika under dagen.

Kl 13.00

Årsmötet öppnas, vi kommer informera om lokal senare, mötet planeras att sluta senast kl. 15.

Kl 15.00

Fortsatter med trafik på museispårvägen och besök runt anläggningen, slut 18.30.

Kl 16.00

Bolagsstämma i Museispårvägen Malmköping AB i Spårmansro för er som är aktieägare.

Kl 18.30

Gemensam middag på extern lokal (plats och kostnad meddelas senare), deltagande måste föranmälas på arsmote@sparvagssallskapet.se senast 8 april.

Uppdateras löpande

Vi kommer fortlöpande uppdatera informationen på vår hemsida, så glöm inte att titta in där emellanåt.

Juniorövernattning

Juniormedlemmar (upp till 25 år) kan övernatta gratis i personalhuset Spårmansro. För att boka en säng, mejla till magnus.svensson@muma.se.

Dagordning vid årsmöte (stadgarna § 12)

Årsmöte, som är ett allmänt möte, skall hållas årligen före april månads utgång på tid och plats som styrelsen fastställer. Verksamhetsår är lika med kalenderår. Vid årsmötet skall åtminstone följande ärenden behandlas:

a. Mötets öppnande.
b. Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för mötet. Justeringsmännen är tillika rösträknare.
c. Fråga om mötet är behörigt avseende kallelse och närvaroantal.
d. Fastställande av dagordning.
e. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.
f. Revisorernas berättelse.
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Styrelsens förslag till årsmötet.
j. Motioner.
k. Beslut om styrelsens storlek och fastställande av reskostnadsersättningar till styrelsen.
l. Val av styrelse: Jämna årtal: Ordförande Sekreterare Minst en ledamot Udda årtal: Vice Ordförande Kassör Minst en suppleant
m. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
n. Val av valberedning. 4 (6)
o. Eventuella övriga val.
p. Fastställande av årsavgiften för nästa kalenderår.
q. Fastställande av gällande instruktioner
r. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
s. Mötets avslutande.


Datum/Tid
lördag 13 april 2024
kl. 13:00 - 15:00

Plats
Museispårvägen Malmköping
Järnvägsgatan 4
642 60 Malmköping

Kategorier


Alla evenemang