Den moderna Roslagsbanan

Roslagsbanan har under större delen av sin existens varit i spetsen för den tekniska utvecklingen med eldrift, dubbelspår, automatiskt linjeblock, motorvagnar med asynkronmotorer etc etc. Undantaget var åren från 60-talets början till mitten på 80-talet, då banan ändå skulle läggas ner och utvecklingen helt avstannade. En tid som dock verkar ha färgat mångas bild av Roslagsbanan och särskilt då för dem som inte själva åker banan. Under d e senaste 30 åren har utvecklingen fortsatt med nya vagnar, upprustat spår, ny elmatning och nytt signalsystem vilket resulterat i ett fördubblat resande. Nu pågår en intensiv utbyggnadsperiod för att ytterligare höja kapaciteten. Den totala sträckan med dubbelspår har mer än fördubblats och nya vagnar har beställts från schweiziska Stadler för leverans 2022-24. Ej att förglömma är upprustningen av befintliga vagnar, bullerskyddsåtgärder och förbättring av säkerheten vid korsningar med vägar och gångvägar. På längre sikt kommer förlängningen via Odenplan till T-Centralen.

Men kan Roslagsbanans kapacitet verkligen mäta sig med tunnelbanans och hur blir restiderna?

Vår medlem Leif Broberg som arbetar med utbyggnaden berättar och svarar på frågor.

Platsen är klubblokalen i Sollentuna, Tingsvägen 17, 4tr. Ta pendeltåg linje 40, 41, 41X eller 42X till Sollentuna station och gå ut genom norra utgången. Nedanför trappan ta till höger under norrspåren och ta första trappan upp. Alldeles norr om trappan ligger huset Tingsvägen 17. Parkeringsplatser finns norr om huset. Insläpp från kl. 17.30, programmen börjar kl. 18.30. Jan Rundqvists goda mackor samt läsk och kaffe/te finns alltid att köpa. Välkomna!


Datum/Tid
tisdag 20 februari 2018
kl. 18:30 - 21:00

Kategorier


Alla evenemang