Årsmöte i Stockholmsavdelningen 2021

Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet Stockholmsavdelningen

Mötet genomförs digitalt via ”Zoom” p.g.a rådande pandemirestriktioner. Om möjligt kommer ett begränsat fysisk möte att komplettera det digitala.

Obligatorisk anmälan om deltagande görs senast 26 maj 2021 till e-post ssss.arsmote@djurgardslinjen.se , ange namn och medlemsnummer. Anmälda deltagare kommer några dagar innan årsmötet att få e-postmeddelande med länk och inloggningsuppgifter till mötet samt information om huruvida ett fysiskt möte är möjligt att genomföra.

Motioner till årsmötet har redan behandlats den 5 mars inför ursprungligt årsmötesdatum 25 mars.

Preliminär dagordning

Preliminär dagordning finns i stadgarna som kan laddas ned på hemsidan.


Karta otillgänglig

Datum/Tid
måndag 31 maj 2021
kl. 19:00 - 21:00

Kategorier


Alla evenemang