Årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet 2021

Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet: Söndag 25 april 2021 klockan 10:00. Mötet genomförs digitalt via ”Zoom” p.g.a. rådande och eventuellt utökade pandemi-restriktioner.

Obligatorisk föranmälan

Obligatorisk anmälan om deltagande görs senast 19 april 2021 till e-post info@sparvagssallskapet.se. Ange namn och medlemsnummer. Anmälda deltagare kommer några dagar innan årsmötet att få e-postmeddelande med länk och inloggningsuppgifter till mötet.

Motioner

Motioner till årsmötet skulle varit insända senast 22 mars. Även förslag till hedersomnämnande eller nominering till hedersmedlem skulle varit insända senast 22 mars, samma e-postadress.

Inkomna motioner

Det har inkommit två motioner:

Inköp av MAN-buss av typ Lion City

Motionen kan läsas i Doxs av medlemmar.

Styrelsen beslutar att inte stödja motionen avseende inköp av Lion city. Kostnaden bedöms orimligt hög.

Återföra trådbuss F4 4055 till samlingarna

Motionen kan läsas i Doxs av medlemmar.

Styrelsen beslutar att inte stödja motionen gällande bevarande av F4 i den utformningen som framlagts. Styrelsen föreslår att årsmötet bör uppdra till styrelsen att låta uppdatera ”Bussbusken”, för fastställande på nästa årsmöte, och i denna bedöma huruvida F4:an bör återinföras i samlingarna eller inte.


Karta otillgänglig

Datum/Tid
söndag 25 april 2021
kl. 10:00 - 13:00

Kategorier


Alla evenemang