Årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet 2021

Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet: Söndag 25 april 2021 klockan 10:00. Mötet genomförs digitalt via ”Zoom” p.g.a. rådande och eventuellt utökade pandemi-restriktioner.

Obligatorisk föranmälan

Obligatorisk anmälan om deltagande görs senast 19 april 2021 till e-post info@sparvagssallskapet.se. Ange namn och medlemsnummer. Anmälda deltagare kommer några dagar innan årsmötet att få e-postmeddelande med länk och inloggningsuppgifter till mötet.

Motioner

Motioner till årsmötet skall vara insända senast 22 mars, samma e-postadress. Även förslag till hedersomnämnande eller nominering till hedersmedlem skall vara insända senast 22 mars, samma e-postadress.

Insända motioner och förslag publiceras sex dagar innan årsmötet på www.sparvagssallskapet.se med styrelsens yttrande över dessa.


Karta otillgänglig

Datum/Tid
söndag 25 april 2021
10:00 - 13:00

Kategorier


Alla evenemang