Årsmöte i Stockholmsavdelningen 2021

Stockholmsavdelningens årsmöte avhålls i Stockholms Spårvägars vagnhall för Lidingöbanan, Agaplansvägen 2, Lidingö, mellan klockan 19-21. Tag Lidingöbanan linje 21 till hållplats AGA, insläpp sker vid grind från klockan 18.30. Medtag medlemskort.

På grund av rådande covid-19 pandemi har styrelsen beslutat att SSS-S kommer att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat och som gäller den 25 mars. Med anledning av detta behöver vi med kort varsel kunna ändra tid och plats för mötet varför medlemmar som vill delta i årsmötet måste anmäla sig till detta senast 15 mars vilket kan ske genom tre olika möjligheter. Anmälan kan ske via e-post till stockholm@sparvagssallskapet.se eller via sms till 070-826 11 99 alternativt 070-600 26 28. I sista hand finns även möjlighet att ringa till något av dessa telefonnummer.

Uppge ditt medlemsnummer, namn samt ange om du vill delta i mötet fysiskt eller på distans (digitalt via din telefon eller dator) vid anmälan.

Verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse publiceras i MfSS nr 1 2021.

Motion

Medlem som önskar ställa motion till årsmötet skall lämna sådan till styrelsen via brev till Stockholmsavdelningens adress, se sidan 2 i MfSS. Motion skall ha inkommit senast den 5 mars (20 dagar före årsmötet).

Preliminär dagordning

Preliminär dagordning finns i stadgarna som kan laddas ned på hemsidan.


Laddar karta....

Datum/Tid
torsdag 25 mars 2021
19:00 - 21:00

Plats
Agadepån
Agaplansvägen 2
181 55 Lidingö

Kategorier


Alla evenemang