Kallelse till årsstämma i AB Stockholms Spårvägar

Aktieägarna i Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, org. nr 556309-4928, kallas till årsstämma onsdagen den 28 mars 2018 kl. 18.00 i Aga-depån intill station Aga på Lidingöbanan.

Efter stämman bjuds på en enklare måltid. Se nedan om obligatorisk anmälan till denna samt om eventuella önskemål om kost eller angivande av allergi.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels är införd i bolagets aktiebok på dagen för stämman, dels anmält sin avsikt att delta till bolaget senast fredag 23 mars 2018. Anmälan skall också göras om avsikt att delta i måltiden.

Anmälan kan göras skriftligen till Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, att. Anna Emås, Falkenbergsgatan 2, 115 21 Stockholm, eller per e-post till anna.emas@ss.se.


Laddar karta....

Datum/Tid
onsdag 28 mars 2018
18:00 - 20:00

Plats
Agadepån
Agaplansvägen 2
181 55 Lidingö

Kategorier


Alla evenemang