Moderna spårvägar i USA – finns där något att lära?

I bilarnas förlovade land, har ett antal städer återinfört spårvägar/light rail, för att erbjuda alternativ till de kaotiska förhållanden som råder på vägarna. Björn Stråhle har under ett par månader varit och studerat ett antal av dessa nya spårvägssystem. Om sina upptäckter berättar och illustrerar han denna kväll. Delar av resan gjordes på järnväg, vilket han också kommer att berätta om.


Karta otillgänglig

Datum/Tid
tisdag 21 februari 2017
kl. 18:30 - 21:00

Kategorier


Alla evenemang